Print Thứ Hai, 07/06/2021 10:45 Gốc

Thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 03/6/2021 của Chính phủ về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện và văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương hướng dẫn triển khai thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện. Để chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện nhanh chóng được được triển khai, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 đợt 3, Sở Công Thương hướng dẫn triển khai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện:

a) Giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan.

b) Giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu phí, mua điện từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị bán lẻ điện. Mức giảm tiền điện như sau:

Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống bệnh COVID-19 thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

2. Thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền cho khách hàng sử dụng điện theo quy định tại mục 1 công văn này là bẩy (07) tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021.

3. Đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm lập hồ sơ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý thuộc đối tượng được quy định tại mục 1 công văn này gửi Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng để làm căn cứ thực hiện hoàn trả tiền mua buôn điện. Hồ sơ giảm giá bán điện, giảm tiền điện bao gồm:

– Danh sách khách hàng thực tế thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện trong kỳ ghi chỉ số;

– Bảng kê số tiền giảm giá diện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện trong kỳ ghi chỉ số có xác nhận của đại diện hợp pháp của đơn vị bán lẻ điện;

– Đối với khách hàng sử dụng điện thực hiện giảm giá điện tại điểm a mục 1 công văn này, đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng để cung cấp đủ hồ sơ phục vụ tính toán tiền điện tại công tơ tổng của kỳ ghi chỉ số. Đối với khách hàng sử dụng diện được giảm tiền điện tại điểm b mục 1 Công văn này, thực hiện theo thời gian nhận được danh sách các cơ sở phòng chống dịch COVID-19 không thu phí được quy định tại mục 4 Công văn này.

4. Danh sách các cơ sở phục vụ phòng chống dịch COVID-19 không thu phí được giảm tiền điện: Đề nghị Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, các đơn vị bán lẻ điện trao đổi làm việc với Sở Y tế, Sở Du lịch, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố… để được cung cấp danh sách.

5. Sau thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện quy định tại mục 2 (từ kỳ hóa đơn tháng 1 năm 2022 trở đi) áp dụng giá bán điện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT hoặc tại quy định khác thay thế.

Sở Công Thương yêu cầu Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng và các tổ chức kinh doanh điện khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng khẩn trương triển khai thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện theo hướng dẫn tại Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/06/2021 của Bộ Công Thương. Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cho các đối tượng được hưởng chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện của Chính phủ. Niêm yết công khai Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL; Quyết định số 648/QĐ-BCT; Thông tư số 16/2014/TT-BCT; Thông tư số 25/2018/TT-BCT và các văn liên quan khác về giá bán điện tại trụ sở của đơn vị và các điểm giao dịch với khách hàng theo quy định của Luật điện lực.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị trao đổi về Sở Công Thương theo địa chỉ: Phòng Quản lý Năng lượng, số 9 Lạch Tray, quận Ngô Quyền; Điện thoại liên hệ: 02253.828018 để phối hợp giải quyết./.

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 1206/SCT-NL.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác