Print Thứ Hai, 27/12/2021 17:01 Gốc

Ngày 27/12, UBND thành phố ban hành Văn bản số 10073/UBND-VX về việc hướng dẫn thủ tục nhập cảnh và cách ly tại nơi cư trú với người nhập cảnh trên địa bàn thành phố từ ngày 01/01/2022.

Theo đó, thực hiện Văn bản số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc phòng chống dịch đối với người nhập cảnh. Để chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của biến chủng Omicron và kiểm soát dịch Covid-19, UBND thành phố có chỉ đạo.

Từ 01/01/2022 Hải Phòng yêu cầu người nhập cảnh phải cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID) để khai báo y tế, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, Sở Công Thương, UBND các quận huyện thông báo đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý về nhu cầu nhập cảnh cho chuyên gia, người lao động thực hiện theo Văn bản số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các quận huyện xác minh đối tượng chuyên gia, người lao động nhập cảnh; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng phương án vận chuyển và cách ly tại nơi cư trú; gửi về Sở Y tế, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế nơi cách ly sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố và Cục quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an chấp thuận nhập cảnh.

UBND thành phố giao Sở Y tế hướng dẫn UBND các quận, huyện giám sát chặt chẽ người nhập cảnh tại nơi cư trú và chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm cho người nhập cảnh tại nơi cư trú theo quy định.

Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế triển khai các thủ tục nhập cảnh, cụ thể: Đối với thuyền viên nước ngoài nhập cảnh tại Cảng Hải Phòng: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế phối hợp với Cảng vụ Hàng hải, Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng lập danh sách thuyền viên nước ngoài nhập cảnh tại Cảng Hải Phòng và có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Đối với thuyền viên Việt Nam, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế phối hợp với Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng thực hiện các thủ tục theo quy định để thuyền viên được nhập cảnh.

Thuyền viên có địa chỉ tại Hải Phòng: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế gửi danh sách các thuyền viên nhập cảnh cho Trung tâm y tế các quận, huyện để quản lý cách ly tại nơi cư trú và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Thuyền viên có địa chỉ ngoài Hải Phòng: Đối với thuyền viên đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế lập danh sách cách ly 3 ngày tại khách sạn theo quy định của thành phố, gửi danh sách về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 kể từ ngày nhập cảnh.

Đối với thuyền viên chưa tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin Covid -19: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế lập danh sách cách ly 7 ngày tại khách sạn theo quy định của thành phố, gửi danh sách về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT PCR vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7 kể từ ngày nhập cảnh.

Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì thuyền viên được về nơi cư trú và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố thông báo tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố nơi thuyền viên cư trú tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày tính từ ngày nhập cảnh.

Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định.

Đối với người nhập cảnh đường hàng không: Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế lập danh sách gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để chuyển tới Trung tâm Y tế các quận, huyện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để thực hiện quản lý, cách ly tại nơi cư trú (nhà ở, khách sạn…) và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Yêu cầu các doanh nghiệp có chuyên gia nhập cảnh xây dựng phương án vận chuyển chuyên gia từ Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi về nơi cư trú để cách ly đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Yêu cầu người nhập cảnh phải cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID) để khai báo y tế, theo dõi sức khỏe theo quy định. Trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi lưu trú, người nhập cảnh phải thực hiện nghiêm quy định 5K. Người điều khiển phương tiện vận chuyển người nhập cảnh hạn chế dừng, đỗ dọc đường, trường hợp đặc biệt hoặc khẩn cấp phải dừng đỗ dọc đường thì phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính hướng dẫn UBND các quận huyện các khoản thu đối với người nhập cảnh tại nơi cư trú.

UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống Covid-19 theo quy định với người nhập cảnh cách ly tại nơi cư trú.

VŨ DUYÊN

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn thủ tục nhập cảnh và cách ly tại nơi cư trú với người nhập cảnh trên địa bàn thành phố từ ngày 01/01/2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác