Print Thứ Hai, 01/11/2021 17:15 Gốc

Ngày 01/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng ban hành Văn bản hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện Khai báo y tế điện tử bằng ứng dụng PC-COVID trên địa bàn thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, căn cứ hướng dẫn của các Bộ, Ngành trung ương về việc triển khai thống nhất 1 ứng dụng PCCOVID trong công tác phòng, chống dịch theo quy định của Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19“,

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thực hiện khai báo y tế điện tử bằng quét mã QRtại các địa điểm có người vào/ra trên địa bàn thành phố, sử dụng thống nhất ứng dụng PC-COVID (thay thế cho ứng dụng BlueZone) dùng chung trên toàn quốc như sau:

1. Các tổ chức/cá nhân thực hiện thiết lập và quản lý điểm quét mã QR để người vào/ra thực hiện khai báo y tế điện tử như sau:

– Tạo QR cho điểm quét mã tại website https://qr.pccovid.gov.vn/ (theo hướng dẫn HD 01 gửi kèm) .

– In mã QR của điểm quét mã để người vào/ra thực hiện việc quét mã (khuyến khích thực hiện theo mẫu maket gửi kèm).

– Quản lý thông tin khai báo y tế điện tử tại các điểm quét mã (theo hướng dẫn HD 02 gửi kèm).

– Chú ý: Các điểm quét mã đã được tạo bởi các ứng dụng BlueZone, VHD (Vietnam Health Declaration) trước đây tiếp tục sử dụng mã QR đã có, không cần phải thiết lập lại.

2. Các cá nhân thực hiện cài đặt ứng dụng khai báo y tế điện tử và mã QR như sau:

– Cài đặt ứng dụng PC-COVID trên thiết bị thông minh (máy điện thoại thông minh/máy tính bảng) (theo hướng dẫn HD 04 gửi kèm).

– Khai báo y tế điện tử qua ứng dụng PC-COVID (theo hướng dẫn HD 05 gửi kèm) và nhận mã QR của cá nhân.

– Chú ý: Tại các Điểm khai báo y tế ra/vào đường bộ của thành phố, các cá nhân cần phải thực hiện Khai báo y tế điện tử Di chuyển nội địa

3. Người vào/ra thực hiện khai báo y tế điện tử bằng quét mã QR tại các điểm quét mã như sau:

– Phương án 1: Các cá nhân đến điểm quét mã sử dụng ứng dụng PC-COVID trên thiết bị thông minh để quét mã QR của điểm quét mã đã được in ra (theo hướng dẫn HD 06 gửi kèm).

– Phương án 2: Người quản lý điểm quét mã sử dụng thiết bị quét QR để quét QR trên ứng dụng PC-COVID của các cá nhân xuất trình trên thiết bị thông minh tại điểm quét mã (theo hướng dẫn HD 03 gửi kèm) .

– Các Điểm khai báo y tế ra/vào đường bộ của thành phố thành phố thực hiện việc quản lý Khai báo y tế điện tử Di chuyển nội địa (theo hướng dẫn HD 07 gửi kèm).

4. Các tài liệu hướng dẫn trên đây đăng tải tại địa chỉ: https://data.haiphonginfo.vn/pccovid

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị:

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện thiết lập và quản lý điểm quét mã QR, toàn bộ cán bộ, nhân viên, khách vào/ra cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-COVID và thực hiện khai báo y tế điện tử bằng quét mã QR tại các trụ sở, địa điểm có người vào/ra trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Sở Giao thông vận tải cung cấp thông tin hướng dẫn, tuyên truyền, đề nghị các Bến xe, Doanh nghiệp vận tải, Xe chở khách vào/ra trên địa bàn thành phố thực hiện thiết lập và quản lý điểm quét mã QR để hành khách thực hiện khai báo y tế điện tử bằng ứng dụng PC-COVID.

– Phối hợp, đề nghị các Bến xe, Doanh nghiệp vận tải, Xe chở khách vào/ra trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố có Xe chở khách đến Hải Phòng thực hiện vận động, tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi đến hành khách việc thực hiện khai báo y tế điện tử bằng ứng dụng PC-COVID.

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường thực hiện cung cấp thông tin hướng dẫn, tuyên truyền, đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, cửa hàng, trụ sở, địa điểm có người vào/ra trên địa bàn thực hiện thiết lập và quản lý điểm quét mã QR để người vào/ra thực hiện khai báo y tế điện tử; thông tin đến các Tổ dân phố thực hiện tuyên truyền, vận động người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-COVID.

4. Các Điểm khai báo y tế ra/vào đường bộ của thành phố tăng cường thực hiện việc khai báo y tế điện tử bằng ứng dụng PC-COVID phục vụ phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, hạn chế tối đa việc khai báo y tế bằng giấy.

5. Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố, hệ thống thông tin cơ sở các cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố thực hiện việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố cài đặt, sử dụng ứng dụng PC-COVID theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế điện tử bằng quét mã QR khi đến các địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người. Dừng thực hiện việc tuyên truyền các nội dung liên quan đến ứng dụng BlueZone (do đã được thay thế bằng PC-COVID).

Sở Thông tin và Truyền thông cử đồng chí Đỗ Văn Thành, chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, số điện thoại: 0922.177888, email: dovanthanh.7786@gmail.com làm đầu mối liên hệ và trao đổi thông tin.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn sử dụng PC-COVID: Ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác