Print Thứ Sáu, 24/07/2020 16:15 Gốc

Ngày 21/7/2020, Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 1492/BHXH-QLT về việc hướng dẫn nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia qua hệ thống Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.

Cụ thể, các đơn vị sử dụng lao động, khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN của người lao động cho cơ quan BHXH qua hệ thống Ngân hàng, Kho bạc nhà nước, cần ghi rõ mã đơn vị, tên đơn vị và tổng số tiền nộp trên ủy nhiệm chi.

Ví dụ: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ABC (mã đơn vị TZ0099Z), nộp tiền tham gia BHXH, BHYT, BHTN tháng 7/2020 cho người lao động. Đơn vị ghi phần nội dung ủy nhiệm chi: “Nộp tiền tham gia BHXH, BHYT, BHTN tháng 7/2020 cho mã đơn vị TZ0099Z”.

Ảnh minh họa

Đối với đơn vị có từ hai mã quản lý trở lên do có nhiều loại đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, khi nộp tiền tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, mỗi mã quản lý, đơn vị lập 01 ủy nhiệm chi, để khi thực hiện thanh toán song phương hệ thống tự động hạch toán tiền thu vào đúng mã quản lý của đơn vị.

Ví dụ: Công ty TNHH liên doanh xây dựng BCD có 02 mã quản lý bao gồm: mã TZ0999Z là mã quản lý đối tượng người lao động là người Việt Nam, mã IC0009Z là mã quản lý đối tượng người nước ngoài. Tháng 7/2020, đơn vị nộp tiền tham gia cho toàn bộ người lao động thuộc công ty. Đơn vị ghi ủy nhiệm chi phần nội dung như sau: Đối với mã TZ0999Z, nội dung ghi: “Nộp tiền tham gia BHXH, BHYT, BHTN tháng 7/2020 cho mã đơn vị TZ0999Z”; Đối với mã IC0009Z, nội dung ghi: “Nộp tiền tham gia BHXH, BHYT, BHTN tháng 7/2020 cho mã đơn vị IC0009Z”.

Đối với Đại lý thu BHXH tự nguyện, khi nộp tiền tham gia BHXH tự nguyện phải kèm danh sách người tham gia và ghi chi tiết mã số BHXH của từng người tham gia BHXH tự nguyện, ghi rõ số tiền đóng, số điện thoại để ngân hàng nhập từng mã số BHXH của người tham gia BHXH tự nguyện theo danh sách vào chương trình thanh toán song phương.

Trường hợp thanh toán các chế độ BHXH cho người lao động, các đơn vị làm thủ tục mở tài khoản cho người lao động qua hệ thống ngân hàng. Khi đề nghị giải quyết các chế độ BHXH, đơn vị ghi rõ số tài khoản ATM của người lao động để cơ quan BHXH chuyển tiền thanh toán các chế độ BHXH vào tài khoản ATM của người lao động.

Theo đó, việc ghi đầy đủ thông tin nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị và người tham gia nhằm đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ trong các giao dịch nộp tiền qua hệ thống Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia qua hệ thống Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác