Print Thứ Năm, 08/04/2021 11:04 Gốc

Nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất và đúng quy định trong quá trình thực hiện bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố vừa có văn bản số 35/UBBC-SNV ngày 31/3/2021 về việc hướng dẫn mẫu phù hiệu của các tổ chức phụ trách bầu cử, sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn mẫu phù hiệu của các tổ chức phụ trách bầu cử (theo Công văn số 35/UBBC-SNV ngày 31/3/2021 của UBBC thành phố)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác