Print Thứ Sáu, 11/09/2020 08:34 Gốc

Ngày 7/9/2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính phối hợp ban hành hướng dẫn liên sở về việc thu và sử dụng học phí năm học 2020-2021 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý.

Theo đó, mức thu học phí đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý được áp dụng theo mức quy định tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố theo quy định mức học phí năm học 2020-2021 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý.

Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng thực hành kỹ năng.

Cụ thể, mức học phí đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại trường đại học chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư dao động từ 980.000 đến 1.170.000 đồng/tháng/sinh viên.

Mức học phí chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại trường cao đẳng, trung cấp chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư dao động từ 690.000 đến 1.140.000đồng/tháng/sinh viên.

Đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp ngoài công lập, căn cứ Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và quy định của Chính phủ được tự quyết định mức học phí theo các nhóm ngành, chuyên ngành phù hợp trên cơ sở đảm bảo phù hợp giữa mức độ đóng góp với chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp người dân được hưởng.

Học phí được thu định kỳ hàng tháng, nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học (10 tháng).

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn liên sở thu và sử dụng học phí năm học 2020-2021 đối với trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác