Print Chủ Nhật, 28/03/2021 22:18 Gốc

Căn cứ Công văn số 163/HĐBCQG-TBNS ngày 23/3/2021 của Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia và Công văn số 109/VPHĐBCQG-PL ngày 25/3/2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Sở Nội vụ vừa ban hành Công văn số 643/SNV-XDCQ&CTTN ngày 26/3/2021 về việc hướng dẫn khai Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử và lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác. Cụ thể như sau:

Về khai Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử, được khai theo mẫu số 03/HĐBC-QH và mẫu số 08/HĐBC-HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ_HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác niêm yết, thông tin, tuyên truyền và phù hợp với tình hình hiện nay đa số người ứng cử nộp hồ sơ theo hình thức đánh máy đồng thời gửi file đến Ủy ban bầu cử, nên có thể thực hiện biên tập lại cho phù hợp với nội dung của Tiểu sử tóm tắt nhưng phải đảm bảo đầy đủ thông tin cá nhân của người ứng cử.

Về lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác được căn cứ vào nơi cử tri thường trú hoặc tạm trú theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) năm 2015. Theo đó, mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri tại nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Cử tri thực hiện việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tại khu vực bỏ phiếu mà mình có tên trong danh sách cử tri.

Trường hợp cử tri là Công an xã hoặc cán bộ, công chức, viên chức công tác, làm việc tại đơn vị hành chính khác với nơi mình đăng ký thường trú thì việc lập danh sách cử tri được thực hiện như sau:

+ Trường hợp cử tri đang cư trú tại nơi đăng ký thường trú thì được ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký thường trú để tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở tất cả các cấp.

+ Trường hợp cử tri đã đăng ký tạm trú tại nơi đang công tác, làm việc khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì có thể đăng ký ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi tạm trú để thuận tiện cho việc tham gia bỏ phiếu. Nếu thời gian đăng ký tạm trú chưa đủ 12 tháng thì được tham gia bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND cấp huyện nơi mình đang tạm trú. Nếu thời gian đăng ký tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên thì được tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở tất cả các cấp như đối với người thường trú.

Trường hợp cử tri là cán bộ, công chức, viên chức trong ngày bầu cử được cử đi công tác tại nơi khác để đảm bảo quyền lợi bầu cử của công dân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cử người đi công tác cần tạo điều kiện, bố trí công việc hợp lý để cử tri có thể bỏ phiếu tại nơi đã có tên trong danh sách cử tri (từ 07 giờ sáng đến 07 giờ tối). Trường hợp vì lý do công tác mà cử tri không thể về bỏ phiếu tại nơi đã có tên trong danh sách cử tri thì cần chủ động xin giấy chứng nhận của UBND cấp xã tại nơi mình đã đăng ký và có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung tên vào danh sách cử tri tại địa phương nơi đến công tác và tham gia bầu đại biểu quốc hội, đại biểu HĐND thành phố theo quy định tại Điều 34 Luật Bầu cử.

Tài liệu chi tiết tải tại đây 643-SNV-XDCQCTTN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn khai Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử và lập danh sách cử tri khi đi bỏ phiếu nơi khác
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác