Print Thứ Năm, 16/04/2020 13:12 Gốc

Cục Thuế thành phố Hải Phòng vừa có văn bản hướng dẫn nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 bằng phương thức điện tử trên hệ thống thuế điện tử ETAX.

Theo đó, Bước 1, người gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đăng nhập vào Website: http://thuedientu.gdt.gov.vn (Sử dụng tài khoản có chức năng Quản trị – QL).

Bước 2: Chọn chức năng Khai thuế/ Đăng ký tờ khai, chọn nút đăng ký thêm tờ khai.

Bước 3: Chọn loại tờ khai “Gia hạn nộp thuế” chọn GDNGHNT- GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN ĐẤT

Sau đó nhập các giá trị “Kỳ bắt đầu”. Giá trị Kỳ bắt đầu được quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Bước 4: Hệ thống thông báo Chấp nhận hoặc Chọn lại: Người nộp thuế bấm chấp nhận.

Bước 5: Thực hiện kê khai tờ khai trực tuyến trên trang thuế điện tử và nộp tờ khai bình thường.

Trong quá trình thực hiện, người nộp thuế có vướng mắc xin liên hệ số điện thoại để được hỗ trợ:

Phòng Tuyên tuyền – Hỗ trợ người nộp thuế: 0225.3827472

Phòng Kê khai và Kế toán thuế: 0225.3551048

Phòng Công nghệ thông tin: 0225.3551049

Tải về tài liệu hướng dẫn tại đây.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trên hệ thống thuế điện tử
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác