Print Thứ Hai, 23/09/2019 10:57

Ngày 6/9/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản số 3001/BTTTT-CATTT “Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành” của cơ quan, tổ chức nhà nước.

Nội dung hướng dẫn bao gồm: Các thành phần cơ bản, các yêu cầu an toàn cơ bản và phương án thực thi để bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức nhà nước.

Tải về: Văn bản số 3001/BTTTT-CATTTHướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành” của cơ quan, tổ chức nhà nước.

Nguồn. MIC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức nhà nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác