Print Thứ Ba, 13/04/2021 16:37 Gốc

Sở Văn hóa và Thể thao vừa có Công văn số 752/SVHTT-QLVH, ngày 09/4/2021 về việc hướng dẫn chuẩn bị Hòm phiếu phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã giao Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố là đơn vị chuyên môn, có trách nhiệm thiết kế và trình duyệt gửi các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị trên địa bàn thành phố các mẫu market trang trí Khu vực bỏ phiếu, Tổ bầu cử để thực hiện và mẫu market Hòm phiếu để các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị trên địa bàn thành phố tham khảo.

Căn cứ kết quả kiểm tra (đợt 1) công tác chuẩn bị bầu cử của thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố chuẩn bị Hòm phiếu của các tổ bầu cử theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 01/TT-BNV của Bộ Nội vụ: “Việc chuẩn bị hòm phiếu, số lượng, kích cỡ hòm phiếu tùy theo đặc điểm, điều kiện của từng địa phương theo hướng dẫn cụ thể của Ủy ban bầu cử cấp tỉnh. Hòm phiếu được đóng mới hoặc sử dụng hòm phiếu bầu cử hiện có. Hòm phiếu phải bảo đảm chắc chắn, trang trí sạch đẹp, phía mặt trước của hòm phiếu có dán hình Quốc huy, phía dưới có dòng chữ “HÒM PHIẾU”. Ngoài hòm phiếu chính, Tổ bầu cử phải chuẩn bị hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động) và băng niêm phong hòm phiếu” để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn chuẩn bị Hòm phiếu phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Công văn số 752/SVHTT-QLVH, ngày 09/4/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác