Print Thứ Sáu, 26/04/2019 09:57

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến Hướng dẫn sử dụng phần mềm nghiệp vụ theo quy trình mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cho biết: Năm 2018, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXH về Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Trong đó có quy định về việc cấp, quản lý Mã số BHXH. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc cập nhật, cấp Mã số BHXH vẫn còn chậm, bị trùng, sai sót ảnh hưởng đến chất lượng thông tin, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Quang cảnh hội nghị

Khắc phục tình trạng này, BHXH Việt Nam đã lấy ý kiến BHXH các địa phương; giao Trung tâm CNTT, Ban Thu cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng quy trình cấp, quản lý Mã số BHXH mới chặt chẽ hơn. Ngày 28/3/2019, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Quyết định 346/QĐ-BHXH về Quy chế quản lý và cấp Mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT. Theo đó, quy trình cấp, quản lý Mã số BHXH có sự tham gia của: UBND xã, cơ quan Bưu điện và cơ quan BHXH với sự chỉ đạo thống nhất từ Tổ kiểm soát cập nhật dữ liệu hộ gia đình tại cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện. Quy trình thực hiện được tổ chức chặt chẽ trong rà soát, đối chiếu thông tin trên nguồn dữ liệu tập trung toàn quốc đảm bảo cập nhật đầy đủ, chính xác biến động thành viên hộ gia đình vào cơ sở dữ liệu hộ gia đình. Mỗi người tham gia chỉ được cấp duy nhất một Mã số BHXH.

Trong cấp Mã số BHXH điều quan trọng nhất là cán bộ BHXH khi tiếp nhận thông tin ban đầu về tăng giảm, cập nhật thành viên hộ gia đình từ UBND xã, cơ quan Bưu điện bắt buộc phải thực hiện thao tác tìm kiếm, rà soát thông tin này trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình toàn quốc với nhiều tiêu thức thông tin cụ thể để chắc chắn rằng hộ gia đình, thành viên này được cấp mã số lần đầu. Toàn bộ thao tác của cán bộ nhập liệu được lưu lại trên các hệ thống phần mềm. Tổ kiểm soát tại Trung ương sẽ kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử phạt nếu cán bộ nhập liệu không thực hiện rà soát hoặc để sai sót.

Tại hội nghị, đại diện trung tâm CNTT, Công ty Tecapro đã hướng dẫn BHXH các địa phương sử dụng phần mềm theo quy trình của Quyết định 346/QĐ-BHXH gồm 3 bước: Tìm kiếm, cập nhật và phê duyệt với những lưu ý cụ thể.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm việc cấp, quản lý Mã số BHXH được đầy đủ, rõ ràng, chính xác, tránh trường hợp bị sót lọt, trùng lặp.

PV

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn cấp, quản lý Mã số BHXH theo quy trình mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác