Print Thứ Hai, 22/02/2021 15:40 Gốc

Chiều 22/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Lê Chân tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị cách tiến hành giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, các đại biểu được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và hướng dẫn nội dung, cách thức tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành trong khoảng thời gian từ 24/2/2021 đến ngày 11/3/2021. Về trình tự tổ chức các hội nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND gồm 3 Hội nghị: Hội nghị thứ nhất là họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến giới thiệu người ứng cử của đại biểu HĐND. Hội nghị thứ hai là Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND. Hội nghị thứ ba là Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND.

Quang cảnh Hội nghị.

Các đại biểu cũng được nghe Ban Tổ chức Quận ủy thông báo tiêu chuẩn của đại biểu HĐND và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận yêu cầu việc tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021-2026 phải đảm bảo đúng quy định tại Điều 52 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN và Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14. Đồng thời đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận phối hợp thực hiện bảm đảm các quy định của pháp luật, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị cách tiến hành giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận Lê Chân, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác