Print Thứ Hai, 19/06/2023 18:35 Gốc

Ngày 19/6, Sở GD&ĐT ban hành Văn bản số 1616/SGD&ĐT về việc bổ sung quy định việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THPT học Chương trình GDPT 2018 từ năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, căn cứ các Văn bản: số 2822/BGDĐT-GDTrH, ngày 08/6/2023 về việc thực hiện chuyển trường đối với học sinh phổ thông; số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 06/01/2023 về việc hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hải Phòng bổ sung quy định chuyển trường, tiếp nhận học sinh (HS) cấp Trung học phổ thông (THPT) đối với HS học Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 từ năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố như sau:

Các trường THPT, PT nhiều cấp thực hiện đúng quy định tại Công văn số 533/SGDĐT-GDTrH ngày 03/3/2022 của Sở GDĐT về việc quy định việc chuyển trường, tiếp nhận học sinh cấp THPT và lưu ý một số nội dung sau:

1. Học sinh học theo Chương trình GDPT 2018, sau khi đã hoàn thành chương trình, được lên lớp thì được chuyển trường. Trường hợp lớp học trước đó không trùng môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập tại trường chuyển đến, HS cần phải chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phù hợp. HS chuyển đổi môn học lựa chọn và được nhà trường tiếp nhận chấp thuận phải có bản cam kết tự bổ sung kiến thức, kĩ năng của chương trình môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học trước đó (có xác nhận đồng ý và cam kết của cha mẹ HS hoặc người giám hộ) để đủ năng lực học môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo.

Lịch tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ chuyển trường: Thứ Tư hàng tuần tại phòng Một cửa Sở GD&ĐT.

2. Hiệu trưởng xem xét, quyết định tiếp nhận HS chuyển đến có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phù hợp với khả năng tổ chức của nhà trường. Nhà trường cần có các giải pháp phù hợp hỗ trợ HS bổ sung kiến thức, kĩ năng của môn học mới để HS có đủ năng lực học môn học mới ở lớp học tiếp theo. Việc chuyển trường và tiếp nhận HS không phụ thuộc vào sách giáo khoa được lựa chọn giữa trường chuyển đi và trường chuyển đến.

3. Các trường THPT (bao gồm các trường công lập và tư thục) thực hiện Báo cáo bằng văn bản và gửi về Sở GDĐT các nội dung sau: Số lượng HS chuyển đi, chuyển đến theo năm học; số lượng HS chuyển đến và HS tại nhà trường có chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập, giải pháp hỗ trợ đã thực hiện đối với HS (báo cáo trước ngày 30/9 của năm học).

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hướng dẫn bổ sung quy định việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THPT thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác