Print Thứ Tư, 02/06/2021 19:30 Gốc

Sáng 2/6, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố tổ chức họp xét khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2021 và xét tặng danh hiệu “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thành phố Hải Phòng năm 2020. Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng bỏ phiếu đề xuất khen thưởng.

Theo báo cáo của Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố, về xét khen thưởng Nhà nước đợt 1 năm 2021 có 14 tập thể, 23 cá nhân lập hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động và Bằng khen Chính phủ. Tuy nhiên, qua rà soát một số trường hợp chưa đủ điều kiện tiêu chí theo quy định. Về xét tặng danh hiệu “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thành phố Hải Phòng năm 2020, 11/14 quận, huyện có tờ trình đề nghị khen thưởng; căn cứ ý kiến các ngành liên quan, kết quả thẩm định hồ sơ, có 7 cá nhân đủ điều kiện. Tại cuộc họp, qua thảo luận dân chủ, công khai, các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố bỏ phiếu kín, lựa chọn đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nêu rõ, việc đề xuất, thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn nhằm bảo đảm dân chủ, khách quan, qua đó thực hiện xét khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện đúng tiêu chí, quy định, đúng người, đúng việc, được tập thể, xã hội ghi nhận. Đồng chí đề nghị Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ) và các ngành liên quan cần xem xét, nghiên cứu, nếu có vướng mắc, bất cập cần đề xuất sửa đổi tiêu chí, mức khen thưởng với danh hiệu “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiêu biểu” cho phù hợp với thực tế; làm tốt hơn nữa khâu hướng dẫn, rà soát, xét duyệt hồ sơ đề nghị khen thưởng ngay khi tiếp nhận.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Họp xét khen thưởng cấp Nhà nước và danh hiệu “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiêu biểu”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác