Print Thứ Ba, 26/05/2020 13:58 Gốc

Sáng 26/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp với các ngành đơn vị liên quan nghe báo cáo tiến độ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, UBND thành phố đã phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát xây dựng và dự toán chi phí lập quy hoạch; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai các công việc liên quan. Hiện, Sở và đơn vị tư vấn đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại 15 quận, huyện, các Bộ, ban, ngành và chuyên gia, đồng thời đang dự thảo báo cáo, đề án trình tại kỳ họp tới của HĐND thành phố xem xét thông qua…

Sơ đồ định hướng phát triển tổng thể không gian đô thị trong điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Qua nghe báo cáo của Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Bình ghi nhận và đánh giá cao Sở Xây dựng, cơ quan tư vấn trong thời gian qua đã tích cực chuẩn bị Đề án để trình HĐND thành phố xem xét trong kỳ họp tới. Để bảo đảm chất lượng, tiến độ Đồ án quan trọng này, Phó Chủ tịch Thường trực giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Văn phòng Thành ủy, HĐND và UBND thành phố kiểm tra rà soát lại toàn bộ quy trình theo quy chế làm việc để xác lập lộ trình hoàn chỉnh đồ án, bên cạnh đó chủ động xin ý kiến của các cơ quan có trách nhiệm xem xét trước khi trình HĐND thành phố; chủ trì lấy ý kiến bằng văn bản của Ban Thường vụ các Huyện ủy, Quận ủy về quy hoạch của mỗi địa phương liên quan đến nội dung điều chỉnh theo đồ án lần này…; giao các Sở, ngành liên quan trực tiếp xin ý kiến về lĩnh vực thuộc quyền quản lý; Sở Tư pháp rà soát lại các quy định của pháp luật liên quan đến trình tự, thủ tục điều chỉnh bổ sung quy hoạch, đối chiếu với quá trình thực hiện vừa qua của Sở Xây dựng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình kết luận tại cuộc họp.

Về nội dung Đồ án quy hoạch, Phó Chủ tịch Thường trực giao Sở Xây dựng vấn tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành, địa phương, ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Thành ủy, hoàn chỉnh đồ án; trong đó, làm rõ sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở chỉ rõ những bất cập quy hoạch cũ trước yêu cầu xây dựng và phát triển của thành phố trong thời gian tới, đặc biệt là những yêu cầu xây dựng thành phố  theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Đề ra các giải pháp, phương án cụ thể để khắc phục bất cập, bổ sung thêm những vấn đề mà quy hoạch cũ chưa có, đáp ứng yêu cầu phát triển mới; phân tích, đánh giá, xác định lộ trình để thực hiện, đồng thời đề xuất nghiệm thu chính thức nội dung từ cơ quan tư vấn để làm cơ sở hoàn chỉnh Đồ án.

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Họp rà soát tiến độ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác