Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:54

Ngày 29/3/2018, UBND thành phố ký Quyết định số 647/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm y tế huyện Kiến Thụy và Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thụy thành Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy, có trụ sở đặt tại Tiểu khu Thọ Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Sau khi hợp nhất, Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy là đơn vị sự nghiệp công lập hạng III, trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế Hải Phòng; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến thành phố, tuyến Trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Kiến Thụy theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm thực hiện theo Thông tư số 37/2015/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Cùng ngày, tại Quyết định số 646/QĐ-UBND, UBND thành phố quyết định hợp nhất Trung tâm Y tế huyện An Dương và Bệnh viện đa khoa huyện An Dương thành Trung tâm Y tế huyện An Dương, có vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ tương tự nêu trên. Các đơn vị sau hợp nhất chính thức hoạt động từ ngày 1/6/2018./.
(V.H.N – Cổng Thông tin điện tử thành phố 02/04/2018)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hợp nhất Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thụy, huyện An Dương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác