Print Thứ Sáu, 19/07/2019 09:34

Ngày 8-7-2019, UBND TP đã ban hành Quyết định số 1593/QĐ-UBND theo đó hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng và Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng thành Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng, trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng có trụ sở đặt tại số 130, Phạm Ngọc Đa, khu 8, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Về vị trí pháp lý, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp y tế công lập hạng III, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu riêng; Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức bộ máy, Trung tâm có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc, có không quá 19 phòng, khoa; 23 Trạm Y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm, mỗi Trạm Y tế có Trưởng trạm và 1 Phó Trưởng trạm. Số lượng người làm việc của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm, nằm trong tổng số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Y tế được UBND TP giao hàng năm.

Trước mắt, số lượng người làm việc năm 2019 của Trung tâm sau khi hợp nhất là tổng số người làm việc của Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng và Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng được giao năm 2019.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định trên.

PV

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng và Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng thành Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác