Print Thứ Năm, 11/06/2020 17:13 Gốc

Thẩm định Đề án hợp nhất các trường học trên địa bàn xã Quyết Tiến và xã Vinh Quang thuộc huyện Tiên Lãng, UBND thành phố đồng ý chủ trương thực hiện hợp nhất Trường THCS Tiên Tiến với Trường THCS Quyết Tiến thành Trường THCS Quyết Tiến; Trường THCS Tiên Hưng với Trường THCS Vinh Quang thành Trường THCS Vinh Quang. Việc hợp nhất được thực hiện khi kết thúc năm học 2019-2020.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng thực hiện hồ sơ, trình tự và thủ tục hợp nhất các trường học trên đảm bảo theo các quy định hiện hành của pháp luật; Ban hành quyết định hợp nhất các trường và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; Kiện toàn tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hoạt động của Trường THCS Quyết Tiến và Trường THCS Vinh Quang theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm của Trường THCS Quyết Tiến và Trường THCS Vinh Quang theo Quyết định của UBND thành phố về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Tiên Lãng; Tiếp tục nghiên cứu việc hợp nhất các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn xã Quyết Tiến, xã Vinh Quang, báo cáo UBND thành phố khi có đầy đủ các điều kiện phù hợp; Chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp lại các trường THCS (có quy mô nhỏ, từ 8 lớp trở xuống không đảm bảo định mức giáo viên theo số môn học), trường tiểu học theo hướng trường liên cấp, trường liên xã gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

UBND thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tham mưu, điều chỉnh Quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố phù hợp với chỉ đạo của Trung ương, thành phố về việc tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bộ máy; xây dựng Đề án sắp xếp lại các trường THPT, trường THCS, trường tiểu học theo hướng trường liên cấp; trường liên phường, xã theo chỉ đạo của UBND thành phố.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra UBND huyện Tiên Lãng thực hiện việc sắp xếp, hợp nhất các trường học theo đúng quy định của pháp luật.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hợp nhất một số trường THCS trên địa bàn huyện Tiên Lãng sau khi kết thúc năm học 2019-2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác