Print Thứ Ba, 01/10/2019 07:44

“Việc sắp xếp, hợp nhất các Chi cục Thuế ít nhiều cũng có sự xáo trộn về tổ chức bộ máy, con người, về đời sống, sinh hoạt, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng, đến tâm tư của công chức…Tôi và các đồng chí Lãnh đạo Bộ cũng rất hiểu và chia sẻ”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tâm sự.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tinh Tiến Dũng.

Sáng 30/9, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập các Chi cục thuế khu vực trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tinh Tiến Dũng tham dự và chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTW Đảng, Phó trưởng Ban thường trực- Ban Tổ chức Trung ương. Thứ trưởng Trần Xuân Hà; Tập thể Lãnh đạo Tổng cục Thuế; đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Đặc biệt, Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Lãnh đạo Cục Thuế và đại diện các phòng ban tại 63 đầu cầu trên cả nước.

Dự kiến, trong đợt hợp nhất Chi cục Thuế lần 3 năm 2019, sẽ thực hiện hợp nhất Chi cục Thuế tại 35 Cục Thuế và ban hành Quyết định hợp nhất Chi cục Thuế khu vực đối với 35 Cục Thuế gồm: Quảng Ninh, Cà Mau, Hậu Giang, Thái Bình, Ninh Bình, Đắk Nông, Cao Bằng,  Quảng Trị, Thanh Hóa, Lai Châu, Bạc Liêu, Bắc Giang, Bình Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Phước, Hà Giang, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Dương, Kiên Giang, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Lào Cai, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận, Nam Định, Hải Phòng, Gia Lai để thực hiện hợp nhất 207 Chi cục Thuế thành 98 Chi cục Thuế khu vực, giảm 109 Chi cục Thuế.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt, nhất là đối với những Nghị quyết có tác động sâu rộng, toàn diện, trực tiếp đến ngành tài chính như: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng khẳng định, thời gian qua Bộ Tài chính đã tập trung rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tổ chức lại các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quá trình đổi mới phương thức quản lý, cải cách, hiện đại hóa ngành; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu đề ra.

Ngành Tài chính cũng xây dựng, hoàn thiện đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế, tổ chức, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức để tập trung nguồn lực cho các đơn vị tác nghiệp trực tiếp; hoàn thiện tiêu chuẩn lãnh đạo; thực hiện thi tuyển chức danh quản lý lãnh đạo, có chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ cán bộ khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức đảm bảo khách quan, công bằng, công khai.

Đối với hệ thống thuế, thực hiện chủ trương sắp xếp hệ thống thuế theo khu vực, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2018 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập, hợp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 5 năm 2018; đồng thời xây dựng Đề án cụ thể để báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2020 giảm số lượng Chi cục Thuế từ 711 Chi cục còn 420 Chi cục (giảm 291 Chi cục).

“Hôm nay, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố trực tuyến để triển khai 35 Quyết định về việc hợp nhất các Chi cục Thuế huyện thành Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 35 Cục Thuế tỉnh, thành phố nêu trên. Tôi tin tưởng rằng với sự chỉ đạo sát sao, sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố thì việc hợp nhất Chi cục Thuế cấp huyện thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố lần này sẽ thành công tốt đẹp”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết.

Từ 2017 đến nay, Bộ Tài chính đã rà soát, sắp xếp bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, cắt giảm được 3.160 đầu mối các đơn vị từ trung ương đến địa phương, trong đó: giảm 2 tổ chức cấp phòng thuộc các Vụ/Cục thuộc Cơ quan Bộ, 30 phòng thuộc cơ quan Tổng cục, 485 tổ chức cấp phòng/chi cục thuộc Cục địa phương và 2.643 đơn vị cấp tổ (đội) thuộc Chi cục thuộc Cục địa phương. Qua đó, giảm trên 1.700 công chức giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp tổ/đội trở lên.

Ngoài ra, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo sát sao, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt việc thành lập các chi cục thuế khu vực, nếu có vướng mắc ngoài thẩm quyền thì kịp thời báo cáo để xử lý với mục tiêu sớm ổn định tổ chức; hướng dẫn xử lý quy trình nghiệp vụ, quản trị phần mềm ứng dụng và hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và điều kiện làm việc, ổn định tư tưởng, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Việc sắp xếp, hợp nhất các Chi cục Thuế ít nhiều cũng có sự xáo trộn về tổ chức bộ máy, con người, về đời sống, sinh hoạt, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng, đến tâm tư của công chức…Tôi và các đồng chí Lãnh đạo Bộ cũng rất hiểu và chia sẻ.

Tuy nhiên, đề nghị đồng chí Cục trưởng, các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cục thuế các tỉnh, thành phố đồng lòng, đồng sức, quyết tâm vượt qua các khó khăn ban đầu, triển khai tốt việc sắp xếp, hợp nhất, thành lập chi cục thuế khu vực, đảm bảo tư tưởng, tổ chức, bộ máy để không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Chính phủ và của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính; góp phần vào công cuộc cải cách, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tăng cường công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách trên địa bàn”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Thuế, ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự chia sẻ của người lao động ngành Thuế để có được kết quả đáng khích lệ trong việc sáp nhập, hợp nhất các Chi cục Thuế thành Chi cục Thuế khu vực.

Để tiếp tục rà soát, lựa chọn các địa phương sắp xếp Chi cục Thuế, phấn đấu hoàn thành ngay trong Quý I/2020, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị lãnh đạo Cục thuế tiếp tục thực hiện rà soát, triển khai thực hiện các phương án sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực.

Nguồn. Dân Việt

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hợp nhất 207 Chi cục Thuế: Lãnh đạo Bộ Tài chính rất hiểu và chia sẻ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác