Print Thứ Năm, 01/04/2021 07:49 Gốc

Sáng 31/3, tại Trung tâm Chính trị – Hành chính quận Hồng Bàng, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 họp giao ban lần thứ nhất. Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố, Trưởng ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu chỉ đạo.

Tại cuộc họp, công bố Quyết định của UBND thành phố về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng. Quán triệt nội dung Điều 24 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử. Các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến Dự thảo Lịch công tác và phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại quận Hồng Bàng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân nhấn mạnh: cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV sự kiện chính trị quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, các thành viên Ban bầu cử khẩn trương tổ chức quán triệt tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy đối với cuộc bầu cử; thực hiện các nhiệm vụ theo phân công; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra ngay các nội dung công việc, bảo đảm ngay từ đầu những nội dung công việc liên quan đến cuộc bầu cử đều được thực hiện đúng luật. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, yêu cầu của cuộc bầu cử, qua đó phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao hơn nữa nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Từ đó, mọi người tích cực hưởng ứng, tham gia một cách tự giác, hiệu quả, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Họp giao ban lần thứ nhất của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 1
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác