Print Thứ Ba, 22/03/2022 12:35 Gốc

Sáng 22/3, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững thành phố họp bàn Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, các địa phương và đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.
Đại diện lãnh đạo huyện Thủy Nguyên phát biểu tại cuộc họp.

Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tính đến nay, Hải Phòng đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, 22/137 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao.1/7 huyện đã được công nhận đạt chuẩn huyện NTM, 4/7 huyện đã được đoàn thẩm định TW thẩm định, đang báo cáo Hội đồng thẩm định TW họp xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM; 2/7 huyện đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ NN&PTNT thẩm định huyện đạt chuẩn NTM.

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại cuộc họp.

Về xây dựng xã NTM kiểu mẫu, năm 2020, thành phố đã lựa chọn 8 xã xây dựng thí điểm NTM kiểu mẫu. Tổng kế hoạch vốn ngân sách thành phố hỗ trợ xây dựng đường giao thông, điện chiếu sáng, môi trường tại 8 xã là 1.083,79 tỷ đồng để triển khai xây dựng 201 công trình. Các địa phương đã vận động trên 4,7 nghìn hộ dân hiến tặng trên 125,7 nghìn m² đất để đầu tư các công trình NTM kiểu mẫu, giải toả vật kiến trúc của trên 4,3 nghìn hộ dân với tổng kinh phí hỗ trợ vật kiến trúc là gần 162 nghìn tỷ đồng. Đến nay, các công trình đều hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn thành phố còn vấp phải những khó khăn, vướng mắc nhất định. Riêng đối với Bộ tiêu chí xã NTM theo quy định của Trung ương, có nhiều tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu thành phố không quy định hoặc có tính chất tương đồng dẫn đến tình trạng khi các xã hoàn thành Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu nhưng có nhiều chỉ tiêu, tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí xã NTM không có căn cứ để rà soát, đánh giá.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ, cho ý kiến về một số nội dung trọng tâm, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ đề nghị, Ban Chỉ đạo thành phố xem xét, đề xuất UBND thành phố điều chỉnh Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu của thành phố giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở tiêu chí xây dựng không thấp hơn của TW. Giao các Sở, ngành, địa phương rà soát, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí, đề xuất các chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí xã NTM.

Về xây dựng NTM cấp tỉnh, Phó Chủ tịch giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì xây dựng “Đề án xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025”, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua vào Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022.

Phó Chủ tịch yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành triển khai thực hiện hiệu quả 35 xã NTM kiểu mẫu năm 2022; các thành viên trong Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao giúp cho Ban Chỉ đạo triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra trong năm.

Trong năm 2021, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu tại 14 xã. Thực hiện kế hoạch xây dựng xã NTM kiểu mẫu tại 14 xã, tính đến ngày 11/3/2022, đã có 49/49 công trình triển khai thi công, 18/49 công trình hoàn thành (đạt 37%). Khối lượng thi công chung toàn thành phố đạt trung bình khoảng 80%… Năm 2022, thành phố phấn đấu xây dựng thành công 35 xã NTM kiểu mẫu. Ngày 10/12/2021, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc xây dựng xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, 100% số xã (137 xã) đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu…

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Họp bàn Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác