Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:12

Những năm qua, thành công của “Chương trình Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp” cho thấy tính chủ động, sáng tạo và sự tích cực thúc đẩy tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp từ phía Ngân hàng Nhà nước các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố. Trong năm 2018, nhằm tiếp tục mở rộng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đã chủ động tiếp cận khách hàng và tổ chức Hội nghị quảng bá các sản phẩm tín dụng, kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp.

Kết quả tính đến thời điểm 31-12-2018, các Chi nhánh tổ chức tín dụng đã tổ chức được 15 Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, doanh số giải ngân đạt 503,15 tỷ đồng, dư nợ đạt 396,2 tỷ đồng.

Bùi Hạnh – An ninh Hải Phòng 06/01/2019

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hơn 500 tỷ giải ngân sau hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác