Print Thứ Sáu, 28/10/2022 10:00 Gốc

Sáng 18/10, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tập huấn, triển khai kế hoạch và các hướng dẫn Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028; Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội năm 2022. Đồng chí Phạm Tiến Nam Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ Nông dân thành phố Hải Phòng có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các Ban, Văn phòng Hội Nông dân thành phố, lãnh đạo Hội Nông dân các quận, huyện, các xã, phường, thị trấn…

Các đại biểu tham dự Tập huấn tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Theo Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Trung ương Hội yêu cầu Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng thực trạng tình hình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua, khẳng định những đóng góp của giai cấp nông nhân; phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ tới, xác định thời cơ, thách thức…; Hội Nông dân các cấp tổ chức Hội nghị thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội; chuẩn bị nhân sự và tiến hành bầu cử cơ quan lãnh đạo Hội Nông dân các cấp… Công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội các cấp phải nghiêm túc, trang trọng, đúng tiến độ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, không phô trương hình thức… Ban Chấp hành Trung ương Hội cũng hướng dẫn Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở triển khai Kế hoạch, ra Quyết định thành lập các Tiểu ban, Tổ giúp việc phục vụ Đại hội; công tác nhân sự; Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam…

Các đại biểu tham dự Tập huấn tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Tại Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Thông tri 07-TT/TU về lãnh đạo Đại hội nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, yêu cầu lãnh đạo Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực tiễn phong trào của Hội để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ tới.

Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong lựa chọn, giới thiệu và bố trí nhân sự tham gia Ban Chấp hành các cấp Hội, nhất là các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa mới của Hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam và gia cấp nông dân trong giai đoạn mới. Khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn… Các cấp Hội phát động, tổ chức các phong trào thi đua tập trung vào các công trình, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, thiết thực chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt nam lần thứ VIII…

Thời gian tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở hoàn thành trong Quý I/2023; Đại hội Hội Nông dân quận, huyện hoàn thành trong Quý II/2023; Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố tổ chức vào Quý III/2023.

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hơn 200 đại biểu tham dự Hội nghị Tập huấn, triển khai kế hoạch và các hướng dẫn Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác