Print Thứ Năm, 22/08/2019 17:01

UBND thành phố vừa có ý kiến về việc tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố năm 2019 do Thành đoàn Hải Phòng tổ chức. Theo đó, UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện quan tâm, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên cùng cấp tổ chức hội thi cấp cơ sở hoặc chọn cử cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia Hội thi cấp thành phố.

Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố Hải Phòng năm 2018

Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 14/9/2019 tại Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Hội thi được tổ chức với mục đích tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, ứng dụng CNTT và rèn luyện kỹ năng công tác cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ. Phát huy tính sáng tạo của thanh niên trong xây dựng đề án, đề xuất ý tưởng, giải pháp CCHC trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc phát triển, ứng dụng CNTT. Thành lập đội tuyển của thành phố tham gia Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ toàn quốc lần thứ VII năm 2019 do Trung ương Đoàn tổ chức.

Đối tượng tham gia thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không quá 35 tuổi (tính đến ngày 31/12/2019). Nội dung thi bao gồm: Thi kiến thức và kỹ năng thực hành Tin học Văn phòng đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. Thi kỹ năng sử dụng MS Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint) theo tiêu chuẩn quốc tế MOS (Microsoft Office Specialist). Thi ý tưởng, giải pháp, đề án, sản phẩm sáng tạo về ứng dụng CNTT nhằm phục vụ công tác chuyên môn hoặc cải cách hành chính.

Hội thi là hoạt động có ý nghĩa quan trọng của các cấp bộ Đoàn trong tham gia cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hải Phòng sớm trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố năm 2019 sẽ tổ chức vào ngày 14/9/2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác