Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:13

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 27/12/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển viễn thông và CNTT thành phố Hải Phòng đến năm 2020; Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 05/5/2014 của HĐND thành phố khóa XIV về nhiệm vụ, giải pháp phát triển viễn thông và CNTT thành phố Hải Phòng đến năm 2020; Kế hoạch số 24-KH/TWĐTN-KHCN ngày 15/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI năm 2018, Thành đoàn Hải Phòng sẽ tổ chức Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố Hải Phòng năm 2018.

Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố Hải Phòng năm 2017


Hội thi nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong quá trình thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ; tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, ứng dụng CNTT và rèn luyện kỹ năng công tác của cán bộ, công chức, viên chức trẻ; tăng cường hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc phát triển, ứng dụng CNTT; thành lập đội tuyển của thành phố tham gia Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ VI, năm 2018 do Trung ương Đoàn tổ chức.

Hội thi dự kiến được tổ chức vào ngày 15/9/2018 tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đối tượng tham gia Hội thi là cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng có thời hạn trên 1 năm (trừ những viên chức là giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo), không quá 35 tuổi (tính đến ngày 31/12/2018) đang công tác trong các cơ quan sở, ban, ngành, quận, huyện, đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nội dung thi là những kiến thức và kỹ năng thực hành Tin học Văn phòng đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT; ý tưởng, giải pháp, đề án, sản phẩm sáng tạo về ứng dụng CNTT nhằm phục vụ công tác chuyên môn hoặc CCHC.

Xét đề nghị của Thành đoàn Hải Phòng về kế hoạch tổ chức Hội thi, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện quan tâm, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên cùng cấp tổ chức hội thi cấp cơ sở hoặc chọn cử cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia Hội thi cấp thành phố. Giao các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp với Thành đoàn Hải Phòng triển khai các nội dung phục vụ công tác tổ chức Hội thi, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và an ninh an toàn.

Hoàng Tùng – Cổng TTĐT thành phố 15/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố năm 2018 dự kiến tổ chức vào ngày 15/9/2018
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác