Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:56

hai phong: trao giai cho 10 giai phap, sang che cua nong dan hinh anh 1

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí thành phố, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố; Cổng Thông tin điện tử thành phố; Phòng Văn hóa – Thông tin các quận, huyện; Đài Truyền thanh các quận, huyện; Cổng tin tức thành phố về việc tuyên truyền Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ hai, năm 2018-2019.

Trước đó, ngày 20/8, UBND thành phố có quyết định về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ hai, năm 2018 – 2019. Theo thể lệ cuộc thi, lĩnh vực thi gồm tất cả các giải pháp sáng tạo khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống, kinh tế, xã hội ở nông thôn đều có quyền tham dự Hội thi, gồm các lĩnh vực sau: Trồng trọt (bao gồm cả lâm nghiệp thủy nông), chăn nuôi (bao gồm cả thủy; hải sản), cơ khí và chế biến nông sản.

Người dự thi có thể đăng ký theo cá nhân hoặc nhóm, tập thể. Mọi cá nhân đang làm nghề nông hoặc sống ở nông thôn, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, tôn giáo, đã tạo ra các giải pháp kỹ thuật và áp dụng các giải pháp kỹ thuật có hiệu quả đều có quyền tham dự Hội thi. Người dự thi có quyền nhờ người khác làm sản phẩm trên cơ sở ý tưởng sáng tạo của mình. Các tác giả đã có giải pháp tham dự các Hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tại những Hội thi trước mà chưa đạt giải, nếu có cải tiến thì có thể đăng ký tham gia Hội thi này. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp có sử dụng ngân sách nhà nước đang thực hiện hoặc đã được đánh giá, nghiệm thu không thuộc đối tượng tham dự Hội thi này.

Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp kỹ thuật: Giải pháp kỹ thuật chưa được công bố dưới hình thức trên các phương tiện thông tin chính thức, chưa đăng ký bản quyền sáng chế, giải pháp hữu ích tại Cục sở hữu trí tuệ. Giải pháp kỹ thuật đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoặc giải pháp đã xuất hiện ở trong nước, nhưng lần đầu tiên được tác giả áp dụng hoặc chế tạo và có cải tiến so với sản phẩm đã có. Giải pháp kỹ thuật mang lại lợi ích kinh tế, kỹ thuật, xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết trước đó ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội. Giải pháp kỹ thuật dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả.

Mỗi hồ sơ gồm 02 bộ, mỗi bộ bao gồm 03 loại tài liệu, trình bày trên khổ giấy A4, gồm: Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu); bản mô tả giải pháp kỹ thuật dự thi; toàn văn giải pháp kỹ thuật dự thi.

Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu) gồm các nội dung sau: Họ và tên người dự thi hoặc tên tổ chức dự thi; địa chỉ nơi làm việc hoặc nơi cư trú, điện thoại liên hệ; nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân); tên giải pháp dự thi; lĩnh vực dự thi; thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm); văn bản thỏa thuận của các đồng tác giả về phần trăm đóng góp và ủy quyền cho một người đứng tên làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra; cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật; xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể, hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.

Tên giải pháp kỹ thuật dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi). Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có), mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó. Mô tả giải pháp kỹ thuật dự thi, thuyết minh tính mới của giải pháp dự thi; mô tả ngắn gọn, nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới. Hiệu quả kỹ thuật: Thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó.

Hiệu quả kinh tế – xã hội: Giải pháp dự thi được đánh giá bằng cách so sánh với những giải pháp tương tự đã biết, cần nêu rõ những chỉ tiêu kinh tế mà giải pháp dự thi mang lại cao hơn giải pháp đã biết hoặc nêu rõ những khiếm khuyết đã được khắc phục của những giải pháp đã biết mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, trật tự an ninh xã hội;

Khả năng áp dụng: Được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.

Bản mô tả giải pháp cần kèm theo bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh và các tính toán minh họa.

Hồ sơ dự thi gửi tới Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ hai, năm 2018 -2019 theo địa chỉ: Ban Kinh tế, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, số 99 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng. Điện thoại: 0225.3846.405.

Thời hạn nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải thưởng: Thời hạn nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ ngày công bố Hội thi đến hết ngày 16/11/2018.

Mỗi lĩnh vực dự thi có tối đa: 1 giải nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng. 1 giải nhì, mỗi giải trị giá 24 triệu đồng. 2 giải ba, mỗi giải trị giá 18 triệu đồng. 3 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Các tác giả có giải pháp đạt giải được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố kèm theo tiền thưởng và Giấy chứng nhận đạt giải của Ban Tổ chức. Những giải pháp đạt giải cao sẽ được lựa chọn tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc.

HT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông thành phố Hải Phòng lần thứ hai
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác