Print Thứ Bảy, 20/04/2019 21:41

Sáng 19/4, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng chỉ đạo cơ quan Thành đoàn Hải Phòng làm thí điểm Hội thi Báo cáo viên giỏi Cơ quan Thành đoàn năm 2019, tuyên truyền Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quang cảnh Hội thi

Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019 được tổ chức với mục đích nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn nhằm phát huy vai trò, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho đoàn viên, thanh niên; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Phát hiện các nhân tố mới để bồi dưỡng, phát triển đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn, lựa chọn đại biểu tham gia Liên hoan Báo cáo viên giỏi toàn Đoàn năm 2019 do Trung ương Đoàn tổ chức. Gắn việc tổ chức Hội thi với công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đoàn thành phố lần thứ XIII, Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tuyên truyền về chủ đề năm “Thanh niên tình nguyện 2019” với những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ hướng tới cộng đồng.

Các nội dung thi tập trung vào công tác giáo dục đạo đức, lối sống; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên; các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. Tuyên truyền về kết quả sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị khoá IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tuyên truyền về nhiệm vụ, vai trò của thanh niên trong thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị thông qua việc triển khai những công trình, phần việc thanh niên, ý tưởng sáng tạo cụ thể, những nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Kiến thức chung về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng… của địa phương, thành phố và đất nước.

Thí sinh trình bày tại Phần thi kỹ năng Báo cáo viên

Các thí sinh tham gia Hội thi phải trải qua 2 phần thi: Phần thi trắc nghiệm kiến thức gồm 50 câu hỏi và Phần thi kỹ năng báo cáo viên, thí sinh phải xây dựng bài thuyết trình và đóng vai trò là báo cáo viên với giả định đối tượng nghe là đoàn viên, thanh niên ở cơ sở (đoàn viên thanh niên là học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, thanh niên công chức, viên chức, đô thị, nông thôn, thanh niên lực lượng vũ trang); sử dụng máy chiếu, sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh, các công cụ hỗ trợ khác để minh họa phần thuyết trình.

Tại phần thi kỹ năng báo cáo viên, các đồng chí báo cáo viên Thành đoàn đã trình bày các phần thi với nhiều chủ đề như: vai trò của thanh niên trong thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị thông qua việc đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 45; xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng và vai trò của thanh niên; nội dung và giải pháp tăng cường vai trò của đoàn thanh niên thành phố chung tay xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở…

Bí thư Thành đoàn Hải Phòng trao giải Nhất cho thí sinh Hoàng Thị Thu Hằng
Trao giải Nhì cho các thí sinh
Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh tham gia Hội thi

Kết quả, giải Nhất đã thuộc về đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành đoàn với chủ đề thuyết trình tại phần thi kỹ năng là “Các giải pháp tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng đô thị văn minh trong thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị”.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội thi Báo cáo viên giỏi cơ quan Thành đoàn Hải Phòng: Tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác