Print Thứ Ba, 15/08/2023 18:10 Gốc

 Chiều 15/8, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến “Vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, Hội Khuyến học Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo tại điểm cầu Hải Phòng có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Khuyến học thành phố và đại diện một số Sở, ngành liên quan.

Hội thảo trực tuyến “Vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Tại Hội thảo, với tinh thần tâm huyết, trách nhiệm, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học đã phát biểu thảo luận về vai trò của gia đình, dòng họ trong bảo tồn, phát huy truyền thống quý báu, những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Hải Phòng.

Nhiều địa phương chia sẻ cách làm hay trong việc phát huy vai trò của Hội Khuyến học trong xây dựng xã hội học tập, mô hình học tập suốt đời; kinh nghiệm, giải pháp phát huy vai trò của các gia đình, dòng họ, trong việc tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, quan tâm huy động nguồn lực, phát triển Quỹ khuyến học, khuyến tài.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại điểm cầu Hải Phòng.

Các đại biểu dự Hội thảo cũng đề xuất nhiều giải pháp tiếp tục phát huy, nâng cao hơn nữa vai trò của gia đình, dòng họ trong giáo dục truyền thống hiếu học, hình thành, phát huy những nét đẹp văn hóa và giá trị văn hóa trong điều kiện đời sống mới.

Thông qua Hội thảo nhằm tìm ra yếu tố cốt lõi để giữ gìn và phát huy vai trò của gia đình, dòng họ trong bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam; các giải pháp thúc đẩy vai trò và sự tham gia của gia đình vào các quá trình phát triển xã hội bền vững, đặc biệt là phát huy vai trò của gia đình, dòng họ trong phát triển văn hóa Việt Nam để “văn hóa soi đường cho quốc dân đi“./.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội thảo “Vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác