Print Thứ Sáu, 22/03/2019 19:52

Ngày 22-3, tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế: “Quản lý Nhà nước bằng pháp luật thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam và Lào”. Chương trình do Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Học viện chính trị – hành chính quốc gia Lào, Viện khoa học xã hội quốc gia Lào và Thành ủy Hải Phòng tổ chức.

Quang cảnh hội thảo

Các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;  Lê Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; GS.TS Nguyễn Quang Thuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS Thongsalith Mangnomek – Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Giám đốc Học viện chính trị – hành chính quốc gia Lào; TS Sonethanou Thammavong – Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Viện khoa học xã hội quốc gia Lào, đồng chủ trì hội thảo.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo

Theo lời phát biểu của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư xuất hiện và phát triển với tốc độ nhanh trên nhiều lĩnh vực, đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trên mọi mặt của đời sống xã hội. Việt Nam và Lào là hai quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra cho hai nước nhiều cơ hội trong việc nâng cao trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và cạnh tranh, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít thách thức đan xen. Để thích ứng với bối cảnh hiện nay, Việt Nam và Lào cần đổi mới phương thức quản lý Nhà nước bằng pháp luật, hướng tới nền quản trị mở dựa trên nền tảng công nghệ thong tin.

Tại buổi Hội thảo khoa học, các đại biểu, nhà khoa học tập trung thảo luận những nội dung chủ yếu: Làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với quản lý nhà nước bằng pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế; phân tích thực trạng quản lý nhà nước bằng pháp luật ở Việt Nam và Lào trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0… Kết quả sẽ được Ban tổ chức chắt lọc để xây dựng báo cáo, chuẩn bị cho văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Phát biểu tại Hội thảo, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành nêu rõ, việc tổ chức Hội thảo là sự kiện quan trọng đối với Hải Phòng. Sau khi dành thời gian phân tích về những kết quả, cơ hội và thách thức đối với Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh, thành phố hết sức quan tâm đến những vấn đề các khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo quản lý đã đề cập tại Hội thảo. Đồng chí tin tưởng rằng, kết quả tốt đẹp của Hội thảo sẽ mở ra cơ hội phát triển, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam – Lào.

Nhân dịp này, các đại biểu tham dự Hội thảo đã đi khảo sát thực tế ở một số địa phương, tìm hiểu những mô hình phát triển mới của Hải Phòng.

             LMT

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Hội thảo quốc tế về Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác