Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:17

Hội thảo quốc tế về Bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Hải Phòng 2018 dự kiến sẽ được tổ chức trong Quý 3/2018. Đây là Hội thảo nhằm đẩy mạnh việc hợp tác, phối hợp giữa các cơ quan ban, ngành, địa phương trong đảm bảo an toàn thông tin mạng, tích cực tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng.

Thành phần đại biểu tham dự Hội thảo bao gồm: các cơ quan Trung ương chủ quản lĩnh vực an toàn thông tin mạng; các tỉnh, thành phố bạn; các sở, ngành, đơn vị thành phố; một số tập đoàn, doanh nghiệp tổ chức quốc tế và trong nước hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng…


Ảnh minh họa.

Hội thảo sẽ tập trung vào những nội dung về chính sách, giải pháp kỹ thuật, nhân lực nhằm thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng gắn liền với các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng như: an toàn hạ tầng thông tin; an toàn thông tin trong ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử; tăng cường giám sát, phát hiện, đấu tranh phòng, chống và ứng cứu sự cố; công tác quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ thông tin trên mạng; phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông…

Thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh thông tin mạng trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nhiều âm mưu, hoạt động tấn công, phá hoại. Việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên các lĩnh vực để phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh hiện đang là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều cuộc tấn công mạng với quy mô lớn, cường độ cao, tính chất nghiêm trọng nhằm vào các hệ thống thông tin. Vì vậy tại Hội thảo này sẽ cung cấp chia sẻ các thông tin hữu ích và cần thiết để giúp phòng ngừa và đấu tranh với hoạt động tấn công mạng, bảo đảm an ninh tuyệt đối cho hệ thống mạng thông tin trong giai đoạn hiện nay.

Trâm Bầu – Cổng TTĐT thành phố 12/06/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội thảo quốc tế về Bảo đảm an toàn thông tin mạng 2018 gắn với các hoạt động phát triển KTXH của thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác