Print Thứ Ba, 05/03/2024 16:55 Gốc

Sáng 5/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường chủ trì Hội thảo về Giải pháp triển khai phát triển nền tảng số, dữ liệu số, ứng dụng, dịch vụ số thành phố. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện.

Quang cảnh Hội thảo.

Dự án phát triển nền tảng số, dữ liệu số, ứng dụng, dịch vụ số thành phố là một nội dung chính, trọng tâm trong kế hoạch chuyển đổi số của thành phố. Phạm vi Dự án liên quan đến hạng mục dữ liệu số; nền tảng số và ứng dụng số, trong đó, nội dung dữ liệu số có nhiệm vụ xây dựng kho dữ liệu dùng chung thành phố tích hợp, liên kết thông tin Cổng Dịch vụ công quốc gia và các ngành kinh tế- xã hội phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Theo Kế hoạch, Dự án phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2024.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham luận, phân tích làm rõ một số nội dung liên quan đến tổng quan về phạm vi Dự án và Kế hoạch triển khai, cùng các mô hình giải pháp tổng thể; Bộ kết nối tích hợp, chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; Kho dữ liệu công dân, tổ chức khi thực hiện các giao dịch trực tuyến với các cơ quan nhà nước; Giải pháp ký số tập trung; Kho dữ liệu dùng chung; Cổng dữ liệu mở; Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung; Ứng dụng đa nền tảng phục vụ điều hành, quản lý tổng thể của chính quyền (Ứng dụng chính quyền số); Hệ thống giám sát, kiểm tra, đánh giá dịch vụ Chính quyền số; Hệ thống xác thực định danh điện tử; Ứng dụng trên nhiều nền tảng số để cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp (Ứng dụng công dân số); Hệ thống phát triển kỹ năng số….

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường yêu cầu các Sở, ngành cùng đơn vị nhà thầu tập trung xây dựng kho dữ liệu dùng chung, lưu trữ nhiều dữ liệu.

Qua nghe ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường nhấn mạnh Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu cần quan tâm hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị tư vấn, nhà thầu thực hiện Dự án khẩn trương xây dựng kho dữ liệu dùng chung có “kiến trúc” dữ liệu lớn, kết nối với hệ thống hiện nay của các Sở, ngành, địa phương bảo đảm vận hành đồng bộ, tiện lợi, sớm đưa Dự án vào khai thác phục vụ công tác điều hành tác nghiệp của thành phố. Cùng với đó, quan tâm xây dựng bộ máy quản lý, cung cấp dữ liệu giúp các cơ quan nhà nước, công dân và doanh nghiệp để khai thác có hiệu quả ứng dụng chính quyền số. Phó Chủ tịch giao Sở Thông tin và Truyền thông tập hợp các ý kiến góp ý tại Hội thảo, trao đổi, đề xuất đơn vị nhà thầu thực hiện Dự án xem xét bổ sung để hoàn thiện Dự án.

Cẩm Nhung – Ảnh: Đàm Thanh

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội thảo Phát triển nền tảng số, dữ liệu số, ứng dụng, dịch vụ số thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác