Print Thứ Năm, 28/05/2020 14:00 Gốc

Từ ngày 26-29/5, trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” (Dự án GCF chống chịu biến đổi khí hậu) do Quỹ khí hậu xanh tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Ban Quản lý dự án GCF chống chịu biến đổi khí hậu tổ chức Hội thảo lập kế hoạch Hợp phần 3 và Tập huấn Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Sáng 26-5, hội thảo diễn ra với sự tham dự của Tổng cục PCTT: gồm đại diện đến từ Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Vụ Quản lý Thiên tai Cộng đồng; UNDP Việt Nam và các nhóm tư vấn do UNDP huy động hỗ trợ thực hiện dự án; Ban QLDA Ô/HP3, BQLDA thành phần 7 tỉnh; Hội LH Phụ nữ VN, Trường đại học thủy lợi; nhóm tập huấn viên cấp Trung ương và tập huấn viên tiềm năng cấp tỉnh của 7 tỉnh dự án. Ngoài ra, còn có sự tham dự của các đơn vị hỗ trợ thực hiện tổ chức tập huấn, gồm Trung tâm chính sách về kỹ thuật PCTT (DMPTC), Chi cục PCTT Miền Trung & Tây Nguyên, Chi cục PCTT Miền Nam, CRD, PEAPROS.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo mở đầu bằng sơ kết đánh giá kết quả hoạt động tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai – rủi ro biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng (QLRRTT-RRBĐKH-DVCĐ) năm 2019 và kế hoạch tập huấn năm 2020.

Sau đó các bên cũng thảo luận, rút kinh nghiệm, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, điều chỉnh và kiện toàn nội dung tập huấn 2020, trên cơ sở các bài học rút ra từ các năm 2018, 2019, những yếu tố mới như các khuyến cáo của chuyên gia đánh giá giữa kỳ của dự án, các đề xuất của nhóm nghiên cứu nhóm rủi ro tại 7 tỉnh và nhận định của nhóm chuyên gia quốc tế UNDP.

Cuối cùng, các bên sẽ cùng thống nhất nội dung tập huấn, trách nhiệm của các bên liên quan, kế hoạch triển khai hoạt động tập huấn nói riêng và các hình thức hợp tác với những hoạt động thúc đẩy giảm thiểu rủi ro biến dổi khí hậu khác thuộc dự án GCF.

PV (Theo website:http://phongchongthientai.mard.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội thảo lập kế hoạch Hợp phần 3 dự án GCF chống chịu biến đổi khí hậu
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác