Print Thứ Năm, 28/09/2023 12:05 Gốc

Sáng 28/9, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Xây dựng hệ giá trị văn hóa và ngành công nghiệp văn hóa thành phố Hải Phòng”.

Chủ tọa Hội thảo có Nhà giáo nhân dân Giáo sư Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Tiến sĩ Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng; Tiến sĩ Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng.

Chủ tọa Hội thảo.

Cùng dự Hội thảo có đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy; PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; các chuyên gia, các nhà khoa học; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị thành phố.

Đại biểu tham dự Hội thảo.

Hội thảo nhằm góp phần hiện thực hoá chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021, nâng cao một bước nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân thành phố trong xây dựng, phát triển văn hoá, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các tiêu chí nhằm xây dựng hệ giá trị văn hoá, ngành công nghiệp văn hoá và con người Hải Phòng.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: trong thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã triển khai quyết liệt các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, chương trình thực hiện Nghị quyết XVIII của Đảng với những nhiệm vụ hết sức quan trọng, liên quan đến giá trị văn hóa của Thành phố. Cùng với 24 tham luận, Hội thảo sẽ được chia sẻ thêm những kinh nghiệm, kiến thức đặc biệt từ các nhà khoa học Trung ương để Hải Phòng có thể tháo gỡ những khó khăn, xác định phương hướng xây dựng hệ giá trị văn hoá và phát triển ngành công nghiệp văn hoá tại thành phố Hải Phòng.

Tiến sĩ Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng phát biểu.

Tiến sĩ Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng cho biết: Hội thảo nhận được 24 báo cáo tham luận của các tác giả đến từ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia, Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam… Các Sở, ngành, viện trường trên địa bàn thành phố. Các tham luận tập trung vào các vấn đề: việc phát huy hệ giá trị văn hóa Hải Phòng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố hiện nay; định vị các lĩnh vực công nghiệp văn hóa và cơ chế cho phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Hải Phòng; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch Hải Phòng; đánh giá một số lĩnh vực về công nghiệp văn hóa của thành phố như: Phát thanh và Truyền hình, múa rối, bảo tàng…

Tại Hội thảo lần này, các đại biểu sẽ cùng nhau thảo luận về những khía cạnh quan trọng của việc xây dựng hệ giá trị văn hóa và ngành công nghiệp văn hoá tại thành phố Hải Phòng. Đây là cơ hội đặc biệt để tập trung vào sự phát triển và thúc đẩy văn hóa ở thành phố chúng ta, đồng thời khám phá cách mà ngành công nghiệp văn hoá có thể góp phần quan trọng vào sự thịnh vượng của thành phố trong thời gian tới.

Tiến sĩ Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng phát biểu.

Tại Hội thảo, Tiến sĩ Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng trình bày báo cáo một số nét tổng quan về văn hóa Hải Phòng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người và phát triển công nghiệp văn hóa Hải Phòng. Tiến sĩ cho biết, Hải Phòng là thành phố có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa. Sự khác biệt về cấu trúc địa hình, khí hậu, dân cư đã tạo ra cho văn hoá Hải Phòng có những nét đặc trưng riêng trong văn học nghệ thuật, sân khấu, âm nhạc, các di tích, lễ hội và các hình thức biểu đạt nghệ thuật khác.

Tiến sĩ khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước vì vậy văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Để phát triển đất nước phồn vinh cần phải xây dựng hệ giá trị quốc gia trong đó hệ giá trị văn hóa Việt Nam bao gồm dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học đã được xác định là một trong những vấn đề cốt lõi mang tính định hướng việc xây dựng, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội thảo khoa học “Xây dựng hệ giá trị văn hóa và ngành công nghiệp văn hóa thành phố Hải Phòng”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác