Print Thứ Năm, 16/01/2020 17:30 Gốc

Sáng 16-1, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng lý luận Trung ương, tổ chức Hội thảo trực tuyến khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Tham dự hội thảo tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Trần Quốc Vượng – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương cùng hơn 800 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học Trung ương.

Hội thảo kết nối trực tuyến với 68 điểm cầu địa phương trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì tham gia tại điểm cầu Hải Phòng.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì tham dự tại điểm cầu Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, trải qua 90 năm, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại, đưa dân tộc ta hướng tới kỷ nguyên độc lập, tự do.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực nhưng cũng còn nhiều vấn đề lớn phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần tập trung giải quyết, khắc phục để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn nữa. Vì vậy, Hội thảo chính là dịp đúc kết những kinh nghiệm quý báu và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Tại Hội thảo, có hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước và đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, tập trung vào những vấn đề như: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng.

LMT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội thảo khoa học “Đảng Cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác