Print Chủ Nhật, 03/11/2019 00:44

Sáng 2/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm thành phố Hải Phòng thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – thành tựu và bài học kinh nghiệm”.

Dự Hội thảo về phía Trung ương có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía thành phố có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, các nhà khoa học, nhà quản lý.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo là dịp để ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc và những lời dạy của Bác qua 9 lần về thăm Hải Phòng; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Người. Đồng thời nhìn nhận, đánh giá về những kết quả đã làm được, những thành tựu nổi bật, những bài học kinh nghiệm và cả những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, sửa chữa qua chặng đường 50 năm thực hiện lời dạy của Người của Đảng bộ, quân và dân thành phố. Qua đó, nhằm thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết XV Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tham luận tại Hội thảo.

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước và “vượt lên chính mình”, đứng lên đổ nát sau chiến tranh hủy diệt của đế quốc Mỹ, Hải Phòng đã và đang “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như tâm nguyện của Bác; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế động lực phía Bắc. Với phương châm: Đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thành phố đang ngày càng được nâng cao. Bộ mặt đô thị và nông thôn ngoại thành đã có nhiều thay đổi. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển tích cực, quốc phòng an ninh được củng cố, giữ vững, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại được đẩy mạnh, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Tại Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng từ các nhà khoa học, nhà quản lý, những người hoạt động thực tiễn, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan tham mưu, đơn vị trực thuộc Thành ủy, đơn vị thuộc UBND thành phố, các quận, huyện gửi tới 46 bài tham luận.

Đại biểu phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Các đại biểu tham luận tập trung vào các nội dung: tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng nói chung và thành phố Cảng nói riêng. Bài học về xây dựng Đảng và củng cố chính quyền các cấp trong tình hình hiện nay, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; qua đó nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân. Luận giải thành tựu và bài học kinh nghiệm trong hành trình 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố Cảng gắn với thực hiện Di chúc và những lời căn dặn qua 9 lần về thăm thành phố của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu đã trao đổi, phân tích, làm rõ thêm thực tế quá trình thực hiện Di chúc 50 năm qua ở Hải Phòng, ở từng ngành, từng địa phương, từn đơn vị, từng lĩnh vực. Đồng thời phân tích, đánh giá một cách sâu sắc, khách quan những kết quả đạt được của thành phố qua 50 năm thực hiện Di chúc và những lời căn dặn của Bác qua 9 lần về thăm trên tất cả các lĩnh vực: công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội – an ninh – quốc phòng.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội thảo.

Các ý kiến đều nhất trí khẳng định, nửa thế kỷ qua, Đảng bộ chính quyền, quân và dân thành phố luôn luôn học tập và làm theo những di huấn quan trọng của Bác để lại trong Di chúc thiêng liêng. Tư tưởng của Bác mãi mãi là ngọn đuốc soi đường trên mọi bước đi của Đảng bộ thành phố, trong thời kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Nhiều ý kiến cũng đã đề xuất những kiến nghị, giải pháp cụ thể, sâu sắc đối với thành phố để tiếp tục thực hiện Di chúc và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định lại giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nội dung chủ yếu của Di chúc, cho đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự, vẫn mãi soi sáng con đường cách mạng của Đảng, của dân tộc. Di chúc là sự hội tụ trí tuệ, truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại. Di chúc của Người mãi là tải sản vô giá của dân tộc, để lại nhiều giá trị cho công cuộc đổi mới hôm nay. Đồng chí đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức Hội thảo khoa học và các ý kiến tham luận tại Hội thảo phong phú, sinh động, đã đề cập đến nhiều vấn đề của thành phố trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ, quân và dân thành phố trong thời gian qua và khẳng định, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng đã lập nhiều chiến công vẻ vang, đạt nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Hải Phòng hôm nay đang được xây dựng, phát triển hiện đại theo như lời dặn của Bác trong di chúc. Đồng chí tin tưởng thành phố Hải Phòng sẽ vượt lên phát triển, khẳng định là đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, là một trung tâm của vùng Duyên hải Bắc Bộ, động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu kết luận Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm của các đại biểu đối với Hội thảo. Bằng tâm huyết, trí tuệ và tình cảm của mình, các đại biểu đã đóng vai trò quyết định vào thành công của Hội thảo. Các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu đã đề cập khá cụ thể, sâu sắc, khoa học về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về thành tựu và những kinh nghiệm quý báu sau 50 năm thành phố thực hiện Di chúc của Người.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định, qua các ý kiến tham luận từ Hội thảo đã tiếp tục làm sâu sắc thêm tầm vóc lịch sử, giá trị thời đại và những định hướng chiến lược thể hiện trong bản Di chúc và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hải Phòng. Di chúc của Người mãi là di sản vô cùng quý giá, làm kim chỉ nam cho nhận thức, tình cảm và mọi hành động của các thế hệ cán bộ, đảng viên, quân và dân thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cảm ơn những tình cảm, sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các đại biểu dành cho sự phát triển của thành phố tại Hội thảo. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, để những định hướng lớn thể hiện kỳ vọng của Trung ương và khát vọng của Hải Phòng mà Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đặt ra sớm trở thành hiện thực, Hải Phòng rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm thường xuyên của các cơ quan Trung ương, sự nỗ lực cố gắng của các tổ chức trong toàn hệ thống chính trị thành phố để cùng chung sức, đồng lòng đưa Hải Phòng tiếp tục phát triển, trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hiện thực hóa di nguyện, lòng mong mỏi của Bác: xây dựng Hải Phòng trở thành “thành phố gương mẫu của cả nước” và trở thành thành phố “có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới” như tầm nhìn mà Nghị quyết của Bộ Chính trị đã chỉ ra đến năm 2045.

Phương Trang

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội thảo khoa học “50 năm thành phố Hải Phòng thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – thành tựu và bài học kinh nghiệm”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác