Print Thứ Tư, 02/08/2023 23:10 Gốc

Chiều 2/8, UBND thành phố tổ chức Hội thảo góp ý Đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, biên tập xây dựng Đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng chủ trì hội thảo. Dự Hội thảo có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang, các chuyên gia, nhà nghiên cứu của Trung ương, thành phố.

Hội thảo được tổ chức nhằm tổng hợp ý kiến của các đại biểu về dự thảo Đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố. Các ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu giúp cơ quan chủ trì xây dựng Đề án có thêm cơ sở, căn cứ để xác định, lựa chọn và hoàn thiện nội dung các đề xuất về tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng; cơ chế, chính sách phân cấp giữa Trung ương và thành phố; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của các cấp chính quyền.

Hội thảo góp ý Đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng.

Tại hội thảo, các ý kiến tập trung phân tích, làm rõ cơ sở đề xuất, tổ chức chính quyền và cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động của UBND quận, phường; những ưu điểm, nhược điểm của mô hình tổ chức chính quyền quận, phường; thuận lợi và khó khăn trên thực tế đối với bộ máy chính quyền quận, phường khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền đô thị thành phố theo dự thảo Đề án. Đồng thời, các đại biểu dành nhiều thời gian phân tích sâu tác động thực hiện mô hình chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng đến phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm quốc phòng-an ninh; cuộc sống của người dân; rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế từ thực tiễn áp dụng mô hình tại các thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân ghi nhận và cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu.

Phát biểu tổng kết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân ghi nhận và cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu. Đồng thời yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương liên quan và thành viên Tổ giúp việc tiếp thu đầy đủ ý kiến các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án, phù hợp thực tiễn thành phố. Tổ giúp việc rà soát, bổ sung các căn cứ pháp lý xây dựng cơ chế vận hành, chính sách, phân cấp, phân quyền, ủy quyền thuộc từng ngành, lĩnh vực phụ trách khi tổ chức chính quyền đô thị; làm rõ hơn, chi tiết hơn tác động của tổ chức chính quyền đô thị đối với các lĩnh vực: Quản lý đầu tư, tài chính ngân sách, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, xã hội… để bảo đảm tính toàn diện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân định hướng, gợi mở một số nhiệm vụ cần tập trung cao thực hiện trong thời gian tới.

Định hướng, gợi mở một số nhiệm vụ cần tập trung cao thực hiện trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giao Sở Nội vụ, các thành viên Tổ giúp việc chủ động hoàn thiện báo cáo, đề xuất lịch họp và chuẩn bị tài liệu họp Ban Chỉ đạo, biên tập xây dựng Đề án chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng ngay trong tháng 8/2023. Bên cạnh đó, đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng bảo đảm kế hoạch tiến độ, yêu cầu chất lượng đề ra./.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội thảo góp ý Đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác