Print Chủ Nhật, 17/02/2019 15:41

Trong 2 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội phụ nữ huyện Tiên Lãng đã bám sát nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động triển khai thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội, đạt kết quả tốt.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở duy trì, củng cố và phát triển các “Tổ tư vấn hôn nhân – gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em”, nâng tổng số lên 20 tổ tư vấn.

Hội Phụ nữ huyện Tiên Lãng tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tổ chức tặng quà Tết cho gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Phụ nữ huyện Tiên Lãng còn phối hợp tổ chức tập huấn về chuyển giao Khoa học kỹ thuật; chủ động khai thác các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT và các dự án, chương trình vay vốn cho nhiều hộ vay phát triển kinh tế gia đình.

MP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội Phụ nữ huyện Tiên Lãng: Duy trì “Tổ tư vấn hôn nhân – gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác