Print Thứ Năm, 22/06/2023 19:10 Gốc

Trong 2 ngày 21 và 22/6, Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Nông dân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo cùng 159 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 36.000 hội viên Hội nông dân toàn huyện.

Với tinh thần “Đổi mới phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng huyện Vĩnh Bảo phát triển nhanh, bền vững”, nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo và tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, tập trung đạt được nhiều kết quả mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện lần thứ XI đề ra.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo.

Công tác xây dựng tổ chức Hội luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm là công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 2.801 hội viên mới, nâng tổng số hội viên đến nay là 36.472 hội viên, đạt 113,3% so với Nghị quyết đề ra. Sinh hoạt ở các chi hội từng bước được đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất, nâng cao đời sống hội viên. Tỷ lệ cơ sở hội, chi hội đạt khá và vững mạnh hang năm đạt 100%, không có cơ sở yếu kém.

Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.
Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trong những năm qua đã thúc đẩy việc thành lập các loại hình trang trại, gia trại hiệu quả kinh tế cao, hình thành các hình thức hợp tác tự nguyện của nông dân, góp phần đổi mới hợp tác xã nông nghiệp, tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, thực hiện tốt liên kết “4 nhà”. Trong 05 năm (2018-2023) đã có 1.973 lượt hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đạt danh hiệu cấp huyện; 255 lượt hộ đạt danh hiệu cấp thành phố; 27 lượt hộ đạt danh hiệu cấp Trung ương… Nhằm giúp hội viên có điều kiện để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, Hội nông dân huyện đã đẩy mạnh công tác tín chấp cho hội viên vay. Nguồn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của Hội hiện nay đang quản lý với tổng số dư nợ đạt 149.432 triệu đồng

Đến nay, Hội Nông dân huyện trực tiếp vận động và hướng dẫn thành lập xây dựng được 132 mô hình phát triển kinh tế hộ; 03 hợp tác xã, 30 tổ hợp tác; thành lập 6 câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; 7 Chi hội nông dân nghề nghiệp, 01 Tổ hội nông dân nghề nghiệp; bước đầu thông qua các mô hình kinh tế tập thể đã gắn kết nông dân với nhau để cùng nhau phát triển sản xuất, nâng cao giá trị hàng hoá, tạo ra vùng sản xuất tập trung, tạo bước chuyển quan trọng trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn, hình thành nên những vùng sản xuất tập trung như mô hình đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, tạo tiền đề xây dựng vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung.

Với chủ đề “Dân chủ-Đoàn kết-Đổi mới”, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân, hăng hái thi đua phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, có 80% Hội Nông dân cơ sở trở lên có “Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật”. Mỗi năm kết nạp từ 400-500 hội viên, tỷ lệ tập hợp hội viên vào tổ chức Hội đến cuối nhiệm kỳ đạt 95% trở lên so với hộ nông nghiệp…

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo khoá XII ra mắt Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhân dịp này, Hội Nông nhân huyện được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Hội Nông dân thành phố; nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng Bằng khen của Hội Nông dân thành phố; Giấy khen của UBND huyện và Hội Nông dân huyện vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

Dương Thị Bích, Huyện uỷ Vĩnh Bảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội Nông dân Vĩnh Bảo: Phát huy vai trò đổi mới hợp tác xã nông nghiệp, tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác