Print Thứ Hai, 23/12/2019 17:51 Gốc

Chiều 23/12, Hội Nông dân thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; 8 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân với Sở Công Thương thành phố.

Nhân dịp này, 17 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc được Hội Nông dân thành phố tặng Bằng khen.

Thực hiện kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”; Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”, trong những năm qua Hội Nông dân thành phố đã phát huy hiệu quả của Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, quỹ hỗ trợ nông dân Hải Phòng.

Đồng chí Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố phát biểu tổng kết, bế mạc hội nghị.

Việc xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp được các cấp hội hưởng ứng. Hiện, Hải Phòng có 169 HTX, hơn 208 mô hình liên kết, 3 HTX theo luật Hợp tác xã. Hội Nông dân các cấp còn giúp hội viên cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp, hỗ trợ hội viên tiếp cận tiến bộ KHCN. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững thu hút hàng chục nghìn hộ đăng ký tham gia. Đông đảo hội viên nông dân còn tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Nhân dịp này, 17 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc được Hội Nông dân thành phố tặng Bằng khen.
Hội Nông dân thành phố ký kết chương trình phối hợp với Sở Công Thương.

Tại hội nghị, Hội Nông dân thành phố ký kết chương trình phối hợp với Sở Công Thương thành phố trong các công tác: phối hợp tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển thương mại nông thôn; phối hợp thực hiện các chính sách liên quan đến hoạt động tiêu thụ hàng nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp; công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó thúc đẩy thương mại nông thôn, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Sở Công Thương đối với thương mại nông thôn, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm giải quyết từng bước những khó khăn, vướng mắc của thương mại nông thôn.

Tô Thành

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội Nông dân thành phố tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác