Print Thứ Hai, 19/08/2019 15:26

Hội Nông dân thành phố vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Hội.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị được nghe đồng chí Hoàng Văn Tường – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố quán triệt nội dung Chương trình hành động. Trong đó, tập trung quán triệt, làm rõ và thống nhất các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là ở các lĩnh vực đột phá được nêu trong Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra 15 nhiệm vụ và chỉ tiêu có tính khả thi cao, gắn việc thực hiện Nghị quyết với các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, các cấp ủy của Đảng bộ thành phố.

Cụ thể, đến năm 2025 tỷ trọng đóng góp vào tổng sản phẩm (GDP) cả nước đạt khoảng 6,4%; tỷ trọng đóng góp vào GDP của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là 23,7%; tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2019 – 2025 tối thiểu là 16%. GRDP bình quân/người đạt 14.740 USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt 180 – 190 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 75 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 – 2025 đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng…

Đây là cơ sở để các Ban chuyên môn và Văn phòng cơ quan Hội Nông dân thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề án thực hiện đúng đắn, sáng tạo nội dung Nghị quyết với 5 tiêu chí cụ thể: rõ từng việc, rõ chỉ tiêu, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm và rõ lộ trình.

Qua đó, thể chế hóa, đưa Chương trình hành động và Nghị quyết đi vào thực tiễn, tạo bước phát triển toàn diện, bứt phá của thành phố theo đúng quan điểm, mục tiêu mà Nghị quyết đề ra. Gắn việc triển khai Nghị quyết với các phong trào do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thành phố thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa; sản xuất nông nghiệp tập trung, hiện đại theo xu hướng 4.0 hiện nay…

KhanhChi

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Hội Nông dân thành phố: Quán triệt, học tập Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác