Print Thứ Ba, 03/03/2020 09:50 Gốc

Thời gian qua, nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận tiến bộ KHCN, Hội Nông dân các cấp đã chú trọng thực hiện các chương trình phối hợp với Trung tâm Khuyến nông thành phố, Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế các huyện, quận có diện tích sản xuất nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi; các Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật tổ chức 1.136 lớp tập huấn cho 110.563 lượt hội viên, nông dân (đạt 101 % kế hoạch năm).

Đồng thời phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tổ chức 20 cuộc tập huấn, phổ biến 40 công nghệ, nhóm công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, sản phẩm mới trong các lĩnh vực như: công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, năng lượng mới, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới cho 2.351 hội viên, nông dân. Trong đó phần lớn là hội viên, nông dân, đại diện các hộ chăn nuôi trang trại, gia trại, các hộ sản xuất rau an toàn…

Nông dân từng bước làm chủ được tiến bộ KHCN.

Đáng chú ý, thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020, trong năm 2019, Hội Nông dân thành phố đã phối hợp cùng Sở KH&CN tiến hành nghiên cứu, lựa chọn, triển khai áp dụng 7 mô hình ứng dụng KHCN tại 4 quận, huyện đạt hiệu quả thiết thực, góp phần đa dạng hóa giống cây, con, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường nông thôn. Đồng thời tập huấn, hướng dẫn nông dân sử dụng, truy cập mạng Internet để phục vụ sản xuất, kinh doanh; Thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu và các kết quả nhiệm vụ KH&CN, tiến bộ KHKT cho Hội Nông dân các cấp để tuyên truyền, triển khai đến hội viên, nông dân.

KC

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Hội Nông dân thành phố: Chú trọng hỗ trợ nông dân tiếp cận tiến bộ KHCN
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác