Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:53

Trong hai ngày 4 và 5-4, Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo tổ chức đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ 11, nhiệm kỳ 2018-2023, tổng kết đánh giá thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2017; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự đại hội có 135 đại biểu đại diện ch 33.584 hội viên nông dân trên địa bàn huyện. Đây là đại hội điểm cấp huyện của Hội Nông dân Hải Phòng.  

 

Đại hội thống nhất phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 là xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện phát huy vai trò giai cấp nông dân, hăng hái thi đua phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chung sức hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo xác định 3 mục tiêu với 14 chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, phấn đấu 100% số hội nông dân cơ sở mỗi năm xây dựng được từ 1-2 mô hình liên kết, hợp tác phát triển sản xuất theo chuỗi hoặc HTX theo Luật HTX 2012; 70% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu và có 60% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi….Để đạt mục tiêu này, Hội xác định thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nòng cốt là 3 phong trào thi đua của Hội Nông dân…

 

Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

 

Lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo trao bức trướng tặng Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo

Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và công tác hội đề ra. Trong đó, hoàn thành vượt chỉ tiêu đại hội đề ra như kết nạp hội viên mới; đào tạo nghề cho hội viên nông dân; hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế…Qua đó, góp phần tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt đại hội

 

Đại hội bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 29 đồng chí; bầu 39 đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân Hải Phòng nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Nhân dịp này, Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo được nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Nông dân ViệtNam. Nhiều tập thể, cá nhân được Hội Nông dân thành phố, UBND huyện biểu dương, khen thưởng. 52 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giai cấp nông dân ViệtNam./.

 

Minh Châm – Báo Hải Phòng 05/04/218

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội Nông dân huyện Vĩnh Bảo  Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác