Print Thứ Năm, 20/08/2020 17:52 Gốc

Sở Văn hóa và Thể thao vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch số 96/KH-SVHTT, ký ngày 11/8/2020 về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên dương toàn quốc các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 tại thành phố Hải Phòng.

Theo đó, Hội nghị dự kiến tổ chức trong ½ ngày, từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 24/9/2020, với một số nội dung chính diễn ra trong Hội nghị như chiếu phim phóng sự (khái quát quá trình hình thành và kết quả triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”), các gương điển hình tiên tiến trong phong trào giai đoạn 2000-2020, đại diện các gương điển hình tiên tiến trình bày tham luận, trao Huân chương lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các hoạt động tuyên truyền tập trung vào triển lãm ảnh về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của thành phố Hải Phòng; công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Hội nghị như trang trí pano, khẩu hiệu tại khu vực mặt tiền Nhà hát thành phố, tại địa điểm diễn ra Hội nghị và các tuyến đường chính của thành phố.

Hội nghị tuyên dương toàn quốc các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 tại thành phố Hải Phòng sẽ là dịp giới thiệu, tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của thành phố nói chung và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói riêng với các địa phương trong cả nước. Khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Phong trào trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của thành phố, từ đó tăng cường nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố, trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phong trào giai đoạn tiếp theo.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 96.KH-SVHTT

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị tuyên dương toàn quốc các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000-2020 sẽ diễn ra tại Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác