Print Thứ Ba, 04/10/2022 17:45 Gốc

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Hầu hết các vấn đề chúng ta cần bàn và quyết định đều rất quan trọng, nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm. Nhiều vấn đề đã có chủ trương, chính sách và đã được tiến hành từ lâu nhưng đến nay, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới, quyết sách mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Hội nghị Trung ương 6: Xem xét, thảo luận, cho ý kiến một số vấn đề lớn, rất cơ bản, quan trọng

Khai mạc Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. Ảnh VGP/Nhật Bắc.

Sáng 3/10, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, đề án liên quan đến một số vấn đề lớn, rất cơ bản và quan trọng, gồm:

* Về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025;

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hầu hết các vấn đề chúng ta cần bàn và quyết định đều rất quan trọng, nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm. Ảnh VGP/Nhật Bắc.

* Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

* Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

* Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và một số vấn đề quan trọng khác.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 6. Ảnh VGP/Nhật Bắc.

Hội nghị Trung ương 6: Tiếp tục triển khai các vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chào mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu tham dự Hội nghị; cho biết Hội nghị Trung ương lần này là Hội nghị để chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hầu hết các vấn đề chúng ta cần bàn và quyết định đều rất quan trọng, nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm.

Nhiều vấn đề cần được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới, quyết sách mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Ảnh VGP/Nhật Bắc.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhiều vấn đề đã có chủ trương, chính sách và đã được tiến hành từ lâu nhưng đến nay, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới, quyết sách mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp. Ảnh VGP/Nhật Bắc.

Vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị Trung ương 6 phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thật sự dân chủ và đổi mới, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp./.

Nguyễn Hoàng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị Trung ương 6: Quyết định nhiều vấn đề rất quan trọng, rất khó, phức tạp và nhạy cảm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác