Print Thứ Bảy, 26/01/2019 23:15

Sáng 9/1, Ban thi đua Khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương; Lê Vĩnh Tân  – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Phía điểm cầu Hải Phòng có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố, các đồng chí Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và lãnh đạo Sở, ngành liên quan.

Năm 2018, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (TĐKT) đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng chính sách, hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng. Ban TĐKT đã tham mưu trình Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành nhiều chính sách về công tác TĐKT. Trong năm 2018 đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu, xây dựng các Nghị định quy định về Danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước. Ban hành các văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện các quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

Một trong những nội dung trọng tâm năm 2018 là đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương phát động nhiều phong trào thi đua mạnh mẽ, lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động là nội dung trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua của các bộ, ngành, địa phương, được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục phát triển và đi vào chiều sâu. Đến tháng 12/2018 cả nước có 3.787 xã và 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” được tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống.

Năm 2018, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã khen thưởng cho 55.563 trường hợp, trong đó, khen niên hạn cho lực lượng vũ trang 29.481 trường hợp, khen thưởng thành tích kháng chiến 8.351 trường hợp, khen cống hiến 2.161 trường hợp, khen thưởng đối ngoại 150 trường hợp, khen thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 15.320 trường hợp.

Tại hội nghị, các đại biểu lãnh đạo tỉnh, thành phố tham luận về công tác thi đua, khen thưởng trên các lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, phát triển đô thị văn minh, hiện đại; điển hình xóa đói, giảm nghèo; phong trào thi đua lao động, sáng tạo trong thời kỳ cách mạng 4.0…


Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, năm 2018 thành công của các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc đã tạo ra phong trào trên các lĩnh vực, phát triển mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng khẳng định, nhiều phong trào thi đua được các Bộ, ban, ngành, MTTQ, các địa phương tổ chức trên tinh thần đổi mới, đa dạng, đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào khâu khó, việc khó đã góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018. Các Bộ, ban, ngành, địa phương đã ban hành nhiều Thông tư, Chỉ thị, hướng dẫn tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện để tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, biến phong trào trở thành động lực cách mạng mạnh mẽ. Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tiếp thu các ý kiến đóng góp của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương phát động, tổ chức phong trào thi đua mạnh mẽ trong năm 2019. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị tiếp tục có những đóng góp để bổ sung, hoàn thiện Luật Thi đua, khen thưởng và các cơ chế, chính sách liên quan.


Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Hải Phòng.

Thành phố Hải Phòng trong năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự lãnh đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, công tác thi đua – khen thưởng có hiệu quả cao tạo động lực, sức lan tỏa trong toàn thành phố. Hoạt động của các cụm, khối thi đua được đổi mới với nhiều nội dung phong phú, chú trọng trong việc khen thưởng đột xuất, khen thưởng người lao động, sản xuất; kịp thời phát hiện và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đóng góp lớn cho thành phố. Trong năm 2018, thành phố đã vinh dự nhận được 7 huân chương các loại cấp Nhà nước, 76 danh hiệu vinh dự Nhà nước, 24 cờ thi đua Chính phủ, 23 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

 Tiến Phước – haiphong.gov.vn 09/01/2019

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác