Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:49

Sáng 11-9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Dự tại điểm cầu Hải Phòng có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương.

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương tại điểm cầu Hải Phòng

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính trong cả nước đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, nhờ thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chất lượng phục vụ, công tác kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy kinh tế – xã hội của đất nước phát triển.

Với quan điểm chuyển từ Chính phủ quản lý sang Chính phủ phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, ngày 23-4-2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây là cơ sở pháp lý cho việc mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ thay vì chỉ ở địa phương như trước đây. Đồng thời hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của bộ phận một cửa các cấp. Để thực hiện tốt Nghị định này, ngày 8-8, Văn phòng Chính phủ tham mưu Chính phủ ban hành Quyết định số 985, với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ được tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới gồm: Hoàn thiện thể chế; kiện toàn tổ chức và bố trí trụ sở, trang thiết bị cho bộ phận một cửa các cấp; đẩy mạnh ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị định 61.

Tại Hải Phòng, trong những năm qua, công tác CCHC nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng luôn được Thành ủy, UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện; được xác định là khâu đột phá chiến lược thực hiện phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Từ năm 2013 đến nay, thành phố luôn đứng trong tốp đầu về chấm điểm chỉ số CCHC; năm 2017 chỉ số PCI tăng 12 bậc, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố. Kết quả trên có đóng góp quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu trong thời gian tới, các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61 của Chính phủ; sớm hoàn thiện, đưa bộ phận một cửa, một cửa liên thông vào hoạt động theo phương châm 4 tại chỗ trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, cá nhân trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; quan tâm, có cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên bộ phận làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Các địa phương chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai, kết nối Cổng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trong cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Văn phòng Chính phủ trình Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia trong quý IV-2018. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan sớm triển khai, đưa Cổng thanh toán dịch vụ công quốc gia vào hoạt động. Các địa phương đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công mức độ  3, 4 theo danh mục dịch vụ công được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

HẢI HẬU – An ninh Hải Phòng 13/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác