Print Thứ Sáu, 24/02/2023 14:30 Gốc

Sáng 24/2, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Y tế năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự Hội nghị.

Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện công tác Y tế năm 2022, trong đó tập trung phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân, đề ra những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ công tác năm 2023.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Năm 2022, công tác Y tế đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Nổi bật là thành công trong thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tỷ lệ số ca chuyển nặng, nhập viện, tử vong ở mức thấp hơn rất nhiều so với năm 2021, so với khu vực và thế giới, góp phần phục hồi kinh tế xã hội. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác được kiểm soát tốt, không để xảy ra dịch chồng dịch. Hoạt động khám bênh, chữa bệnh thông thường đang dần phục hồi so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, y học cổ truyền, dân số, an toàn thực phẩm, quản lý môi trường y tế, đào tạo phát triển nhân lực y tế, chuyển đổi số y tế… tiếp tục được chú trọng. Các hoạt động phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế, truyền thông được tăng cường nhằm tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, sự hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Cùng với đó, trong năm 2022, ngành đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và ban hành nhiều văn bản quan trọng. Đạt và vượt 3/3 chỉ tiêu chủ yếu được Quốc hội giao và 13/16 chỉ tiêu cụ thể Chính phủ giao. Đồng thời hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch, đề án lớn, tạo cơ sở quan trọng để ngành Y tiếp tục phát triển. Đặc biệt, trong năm, ngành đã hoàn thành kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu tiêm chủng vắc-xin phòng, chống COVID-19 và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính về y tế với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cùng với hệ thống tổ chức, bộ máy của Ngành được củng cố, kiện toàn, ngành đã tích cực triển khai Kết luận số 25 của Bộ Chính trị, trong đó có chủ trương về tăng số trạm y tế, nhân viên y tế theo quy mô dân số; đã điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở lên mức 100%…

Năm 2023, Bộ Y tế xác định mục tiêu phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực điều trị ở tất cả các tuyến; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2%, số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 12 bác sĩ, số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 32 giường bệnh, tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt 73,8 tuổi, tỷ số giới tính khi sinh đạt 111,2 bé trai/100 bé gái, tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đạt trên 80%, tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%…

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Y cả nước nhân Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những kết quả ngành Y tế đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng để đất nước vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển khá toàn diện trong năm 2022.

Với mục tiêu nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị ngành Y tế tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các Nghị quyết số 20, 21 về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Cùng với đó phải tiếp cận phát triển ngành y tế một cách tổng thể, toàn diện cả y tế công lập và y tế tư nhân, không phân biệt công lập hay ngoài công lập. Phát huy tinh thần đoàn kết, càng khó khăn, càng phải đoàn kết, chung sức, đồng lòng vì sức khỏe, tính mạng của đồng bào.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành Y tế tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách để ngành Y tế phát triển nhanh, bền vững, trong đó tập trung ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khám bệnh; tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác, không để dịch chồng dịch. Triển khai đánh giá kết quả thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập để hoàn thiện các quy định về mô hình tự chủ, đẩy mạnh xã hội hóa, đầu tư theo hình thức đối tác công-tư. Khẩn trương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW về củng cố và hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở, làm căn cứ xây dựng, trình ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, triển khai quyết liệt các chương trình, dự án đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là các dự án y tế cơ sở, y tế dự phòng thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Triển khai hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đẩy nhanh việc triển khai Sổ y bạ điện tử kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác tư vấn, khám chữa bệnh từ xa…

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, không để tiếp diễn tình trạng người bệnh phải “mua ngoài”. Tập trung quản lý, cấp phép, gia hạn thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời, công khai, minh bạch. Khắc phục tâm lý “sợ sai”, “làm ít sai ít”, “không làm, không sai” đang xảy ra ở nhiều cơ sở y tế; làm tốt công tác thông tin, truyền thông để người dân thay đổi nhận thức, thói quen, chủ động tự bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân, giảm gánh nặng cho công tác y tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân là sứ mệnh hết sức quan trọng mà Bộ Y tế vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó. Tuy nhiên, để thực hiện được nhiệm vụ vẻ vang nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức này cần phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Nhân Hội nghị hôm nay, Thủ tướng đề nghị các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế và Nhân dân tiếp tục đồng hành, quan tâm, tạo điều kiện, chia sẻ, ủng hộ ngành Y tế, góp phần đưa ngành Y tế phát triển nhanh và bền vững, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ cao cả chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Y tế năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác