Print Thứ Tư, 12/01/2022 17:19 Gốc

Sáng 12/1, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu thành phố Hải Phòng, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì Hội nghị, cùng dự có đại diện lãnh đạo Bảo tàng Hải Phòng, lãnh đạo Ban quản lý một số di tích trên địa bàn thành phố và các đơn vị liên quan.

Hội nghị nhằm tổng hợp, đánh giá toàn diện thực trạng triển khai Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 của Bộ, ngành, địa phương; đồng thời đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung hoặc những nội dung mới chưa có trong quy định và những giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của Luật Di sản văn hóa.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 937 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có 531 di tích được cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng (02 di tích quốc gia đặc biệt, 116 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 413 di tích xếp hạng cấp thành phố), 12 bảo vật quốc gia, 9 di sản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Các di tích được quản lý và hoạt động theo quy định của pháp luật, có sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chính quyền địa phương và nhân dân. Việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng đạt hiệu quả đáng ghi nhận thông qua công tác tu bổ, tôn tạo di tích, tiếp nhận hiện vật vào di tích. Trong đó, có nhiều di tích được tu bổ, tôn tạo bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Cụ thể, thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016-2020, thành phố Hải Phòng có 19 di tích được công trợ kinh phí từ nguồn Chương trình phát triển văn hóa với tổng kinh phí 4,4 tỷ đồng, các địa phương huy động xã hội hóa khoảng 7,8 tỷ đồng thực hiện tu sửa cấp thiết di tích. Thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo đối với di tích cấp thành phố, từ năm 2018 đến năm 2021, toàn thành phố đã công trợ 95 di tích với tổng kinh phí là 28.500 triệu đồng, các địa phương huy động xã hội hóa hơn 114 tỷ đồng.

Nhằm ghi nhận những nỗ lực trong thời gian qua, tại Hội nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2016-2020. Trong đó, đồng chí Trịnh Văn Tú, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác