Print Thứ Tư, 25/12/2019 19:20 Gốc

Sáng 25- 12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương; Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Dự tại điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Văn Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Theo báo cáo kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, năm 2019 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng bám sát Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; tích cực đổi mới tư duy, cải tiến mạnh mẽ phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, hiệu quả năm sau cao hơn năm trước, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng. Nổi bật ngành tổ chức xây dựng Đảng tham mưu Bộ Chính trị trình xin ý kiến các hội nghị Trung ương 10, 11 khóa 12 nhiều nội dung quan trọng, như: dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12; tổng kết Chỉ thị 36, ban hành Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng; triển khai Đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa 13. Trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 15/17 đề án, góp phần hoàn thành 69/75 đề án, nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay và đang tích cực hoàn thành 100% đề án được giao. Ngành tham mưu ban hành 70 văn bản, trong đó có 3 nghị quyết, 1 quy định của Trung ương và 66 văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thực hiện toàn diện, đồng bộ 2 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng tham mưu tổ chức triển khai quyết liệt, tích cực, toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, các quy định về nêu gương. Nổi bật là việc triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 có trọng tâm, trọng điểm, bước đầu thu được kết quả tích cực trong ngăn chặn, đẩy lùi tình trang suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đã mang lại hiệu quả rõ nét, thiết thực.

Ba ngành kinh tế trọng yếu của thành phố đều có mức phát triển vượt bậc gồm cảng biển và dịch vụ cảng biển; công nghiệp, du lịch.

Xác định công tác tổ chức xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy khẳng định: Năm 2019, cũng như từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Ban Tổ chức Trung ương có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Trung ương ban hành và trực tiếp ban hành nhiều nghị quyết, văn bản để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các nghị quyết, quy định, văn bản hướng dẫn về công tác xây dựng tổ chức Đảng được ban hành ở nhiệm kỳ này bảo đảm toàn diện trên tất cả lĩnh vực, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức xây dựng Đảng ở địa phương. Trong quá trình xây dựng nghị quyết, quy định, văn bản hướng dẫn, Ban Tổ chức Trung ương xin ý kiến các địa phương và tổ chức hội thảo nhiều lần, do đó các nghị quyết của trung ương cũng như các quy định, văn bản hướng dẫn rất sát với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương thực hiện. Nét mới nữa là Ban Tổ chức Trung ương thực hiện giao ban trực tuyến định kỳ hằng tháng, vừa triển khai hướng dẫn, vừa tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các địa phương, qua đó trung ương có những điều chỉnh, sửa đổi kịp thời.

Đối với Hải Phòng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Hải Phòng xác định công tác tổ chức xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Vì vậy, các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương được cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động. Bí thư Thành ủy, các Phó bí thư Thành ủy trực tiếp quán triệt, triển khai nghị quyết, quy định tại các hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Trung ương về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp, tới nay thành phố bố trí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy kiêm chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Đối với cấp huyện, 100% Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 11/15 Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ; 3/15 Bí thư kiêm Chủ tịch UBND; 11/15 bí thư và 7/15 Chủ tịch UBND không phải là người địa phương; hợp nhất 3/15 Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND, UBND; hợp nhất cơ quan Tổ chức- Nội vụ tại 2 quận, huyện; hợp nhất cơ quan Ủy ban kiểm tra với Thanh tra tại một huyện; thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể tại một quận.

Thực hiện sắp xếp giảm 134 thôn, tổ dân phố. Đối với các sở, ngành, thu gọn giảm 43 đầu mối, 27 đơn vị sự nghiệp, 15 đơn vị nghiệp tự chủ 100% về tài chính, 188 đơn vị tự chủ về tài chính một phần.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, với tinh thần của Trung ương “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, trong 4 năm, Hải Phòng xử lý 564 đảng viên vi phạm. Về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện nghiêm các quy định của trung ương, nhất là Nghị quyết 26, Quy định 105 về phân cấp cán bộ, quy trình cán bộ, nhất là Quy định 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; kiện toàn 268 chức danh cán bộ diện Thành ủy quản lý, từ Chủ tịch UBND, HĐND thành phố, ủy viên BTV Thành ủy, ủy viên Thành ủy, giám đốc các sở, ngành, bí thư các quận, huyện…bảo đảm kịp thời. Hoàn thành quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025, bảo đảm cơ cấu, tỷ lệ, tiêu chuẩn.

Những kết quả đạt được về sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm, bổ nhiệm, kiện toàn cán bộ kịp thời giúp thành phố Hải Phòng đạt được những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trong những năm qua. Cụ thể, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, Hải Phòng hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đề ra tới năm 2020. Tăng trưởng bình quân 4 năm đạt 15,1%/năm; năm 2019 đạt 16,68%, cao nhất từ trước tới nay, gấp 2,45 lần bình quân chung cả nước. Tổng thu ngân sách tăng cao qua các năm. Năm 2019 đạt 90 nghìn tỷ đồng, đặc biệt thu nội địa đạt 27 nghìn tỷ đồng. Ba ngành kinh tế trọng yếu của thành phố đều có mức phát triển vượt bậc gồm cảng biển và dịch vụ cảng biển; công nghiệp, du lịch.

Kết cấu hạ tầng giao thông được đầu từ mạnh mẽ bằng nhiều nguồn vốn. Thành phố hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 139/139 xã, về trước một năm so với mục tiêu Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội đều được quan tâm và đạt kết quả tốt. Thành phố ban hành nhiều nghị quyết về an sinh xã hội như hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các bậc học từ mầm non đến THPT, hỗ trợ gạch, xi măng cho các gia đình chính sách; xi măng gạch để xây dựng đường ngõ phố đô thị, đường thôn xóm, đường nội đồng.

Những thành tích vượt bậc về kinh tế- xã hội Hải Phòng đạt được trong thời gian qua là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả cao công tác tổ chức xây dựng Đảng, qua đó tạo niềm tin tưởng tuyệt đối của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả cao các nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư đánh giá: Năm 2019, ngành tổ chức Xây dựng Đảng chủ động tham mưu thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả cao các nhiệm vụ trọng tâm và ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Trong đó, Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương được đẩy mạnh thực hiện, đạt hiệu quả cao. Việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa được tiến hành với nhiều biện pháp mạnh mẽ và có chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức được rà soát, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tế, từng bước khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới và mang lại hiệu quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tình hình chạy chức, chạy quyền được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng, chuyển trọng tâm từ nắm tình hình, giải quyết vấn đề lịch sử chính trị sang nắm, giải quyết vấn đề chính trị hiện nay. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực.

Về nhiệm vụ trong năm tới, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng chú trọng chuẩn bị có chất lượng các nội dung trình Trung ương và cấp ủy các cấp, trong đó tiếp tục hoàn thiện quy hoạch Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các chức danh chủ chốt của Đảng, nhà nước, cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Tham mưu cấp ủy phân bổ số lượng, nâng cao chất lượng đại biểu dự đại hội và chuẩn bị tốt các nội dung lãnh đạo, điều hành, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng.

Đối với nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội 13 của Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là công tác cán bộ. Công tác chuẩn bị nhân sự phải được thực hiện đúng điều lệ Đảng bảo đảm công tâm, khách quan. Ngành tham mưu rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, chú trọng giới thiệu tham gia cấp ủy là những nhân tố mới, đủ đức đủ tài, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, cần chú trọng lựa chọn, nâng cao chất lượng cấp ủy các cấp, bảo đảm cơ cấu hợp lý, kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, có biểu hiện tham nhũng tiêu cực, quan liêu cửa quyền và không để sót những người thực sự có đức có tài tham gia cấp ủy các cấp, chọn đúng người, bố trí đúng việc, bảo đảm đổi ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội thời kỳ mới. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn những hoạt động chống phá công tác nhân sự của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động và phần tử cơ hội, bất mãn chính trị.

Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý, ngành tổ chức xây dựng Đảng chú trọng bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi thoái. Đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan hợp nhất, sáp nhập. Tiếp tục giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lượng cấp phó, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; hoàn thiện thể chế và đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng người, đúng việc. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là ở những địa phương, đơn vị yếu kém. Kiện toàn tổ chức cơ sở đảng với tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng với cơ sở. Về công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ cần chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác rà soát, kiện toàn, bổ sung cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gắn với bố trí nhân sự đại hội Đảng các cấp. Chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền, hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc. Tiếp tục củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, nâng cao sức chiến đầu trong thời kỳ mới./.

Tin Thanh Thuỷ; Ảnh: Duy Thính

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác