Print Thứ Năm, 28/04/2022 16:10 Gốc

Ngày 28/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022. Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo Trung tâm chính trị, giảng viên các Trung tâm chính trị quận, huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Hội nghị được nghe PGS. TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương tập huấn 3 chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị được xây dựng, điều chỉnh, bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gồm: Nhận thức về Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở. Cùng với đó, hướng dẫn xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ sở.

Quang cảnh tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Hội nghị tập trung đánh giá công tác giáo dục lý luận chính trị thời gian qua, việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; thông tin những vấn đề lý luận, thực tiễn mới. Đồng thời, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các đại biểu dành thời gian thảo luận về những khó khăn trong công tác giáo dục lý luận chính trị tại địa phương, cơ sở; từ đó rút kinh nghiệm, bàn giải pháp triển khai thực hiện.

Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Thông qua Hội nghị giúp lãnh đạo Ban Tuyên giáo, lãnh đạo, giảng viên chuyên trách tại trung tâm chính trị cấp huyện trên toàn quốc nắm vững những tài liệu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; qua đó, vận dụng vào công tác giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên, cơ sở. Cùng với đó, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá các mặt hoạt động công tác giáo dục lý luận chính trị, bàn giải pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc, nâng cao chất lượng trong giai đoạn tiếp theo…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác